ČSN ISO 7574-4 (011614)

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 4: Metody pro série strojů

ČSN ISO 7574-4 Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 4: Metody pro série strojů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Všeobecný úvod k této čtyřdílné řadě norem ISO 7574 je uveden v ISO 7574-1. Tato část 4 ČSN ISO 7574 obsahuje pokyny ke stanovení štítkové hodnoty LC subjektům stanovujícím požadavky na štítkování a stanovuje statistické metody pro ověření emise hluku strojů nebo zařízení se zřetelem na štítkovou hodnotu. Účelem této (čtvrté) části ČSN ISO 7574 je pomoci těm, kteří odpovídají za stanovený postup určování štítkové hodnoty konkrétních druhů strojů. Je také určen pro subjekty stanovující štítkovou hodnotu, které chtějí, aby jejich série strojů obstály při ověření v souhlase se specifikami uvedenými ve stanovených postupech určování štítkové hodnoty podle kapitoly 7 této části normy. Tato 4. část ISO 7574 se nezabývá následky, které nastanou, jestliže ověření nepotvrdí platnost hodnot, udaných pro sérii strojů. Podobně, jako v druhé a třetí části této normy, se i tato čtvrtá část zabývá jen směrnicemi pro subjekt, stanovující štítkovou hodnotu (kap. 5) a způsobem jejího ověřování u série strojů (kap. 6). Jde ovšem o velmi podrobné údaje - na rozdíl od částí 2 a 3. Kromě toho je normalizována i kapitola 7: "Informace uvedené ve stanovením postupu určování štítkové hodnoty konkrétního druhu strojů." Za pozornost stojí i přílohy. V příloze A jsou uvedeny operativní charakteristiky a příklady přejímky jedním, dvojím a postupným výběrem. V příloze B jsou obsaženy směrnice pro odhad směrodatných odchylek a pro používání operativních charakteristik. ČSN ISO 7574-4 (01 1614) byla vydána v květnu 1993. ČSN ISO 7574-4, spolu s ČSN ISO 7574-1 až ČSN ISO 7574-3 nahradila ČSN 01 1614 z 17.12.1987.

Označení ČSN ISO 7574-4 (011614)
Katalogové číslo 28683
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1993
Datum účinnosti 1. 9. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963286839
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7574-1 (011614)
Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 1: Všeobecné zásady a definice

ČSN ISO 7574-2 (011614)
Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 2: Metody pro jednotlivé stroje

ČSN ISO 7574-3 (011614)
Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 3: Jednoduchá metoda (přechodná úprava) pro série strojů