Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 17.140.20 - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
62205

ČSN EN ISO 3740 (011603) - červenec 2001

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Směrnice pro užití základních norem

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

350 Kč vč. DPH
85567

ČSN EN ISO 4871 (011609) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

340 Kč vč. DPH
28680

ČSN ISO 7574-1 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 1: Všeobecné zásady a definice

125 Kč vč. DPH
28681

ČSN ISO 7574-2 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 2: Metody pro jednotlivé stroje

65 Kč vč. DPH
28682

ČSN ISO 7574-3 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 3: Jednoduchá metoda (přechodná úprava) pro série strojů

65 Kč vč. DPH
28683

ČSN ISO 7574-4 (011614) - srpen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 4: Metody pro série strojů

230 Kč vč. DPH
96604

ČSN EN ISO 11200 (011618) - leden 2015 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech

440 Kč vč. DPH
87353

ČSN EN ISO 11201 (011618) - prosinec 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí

440 Kč vč. DPH
87354

ČSN EN ISO 11202 (011618) - prosinec 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

440 Kč vč. DPH
85631

ČSN EN ISO 11203 (011618) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu

230 Kč vč. DPH
87352

ČSN EN ISO 11204 (011618) - prosinec 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí

440 Kč vč. DPH
85577

ČSN EN ISO 12001 (011619) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk

340 Kč vč. DPH
55079

ČSN ISO 10843 (011627) - březen 1999

Akustika - Metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých impulzů nebo série impulzů zvuku

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t


360 Kč vč. DPH
56165

ČSN EN 1746 (011628) - červenec 1999

Bezpečnost strojů - Návod pro navrhování kapitol o hluku v bezpečnostních normách

230 Kč vč. DPH
68119

ČSN EN ISO 11904-1 (011636) - srpen 2003

Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 1: Metoda používající mikrofon vložený do ucha (metoda MIRE)

340 Kč vč. DPH
62248

ČSN ISO 13475-1 (011641) - červenec 2001

Akustika - Stacionární zvuková varovná zařízení používaná ve venkovních prostorech - Část 1: Provozní měření k určení veličin emise zvuku

340 Kč vč. DPH
77281

ČSN ISO 15665 (011642) - prosinec 2006

Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub

350 Kč vč. DPH
507372

ČSN EN ISO 7779 (011652) - srpen 2019 nové vydání

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
98746

ČSN EN ISO 9295 (011653) - listopad 2015

Akustika - Určování hladin vysokofrekvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními

340 Kč vč. DPH
89083

ČSN EN ISO 22868 (011654) - září 2011 aktuální vydání

Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2)

350 Kč vč. DPH
82713

ČSN EN ISO 2151 (011655) - únor 2009 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2)

350 Kč vč. DPH
95649

ČSN EN ISO 1680 (011656) - červenec 2014 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji

340 Kč vč. DPH
505408

ČSN ISO 9296 (011657) - červenec 2018 aktuální vydání

Akustika - Deklarované hodnoty emise hluku zařízení informační technologie a telekomunikací

230 Kč vč. DPH
85568

ČSN EN ISO 5136 (011667) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí

590 Kč vč. DPH
20804

ČSN ISO 8297 (011668) - leden 1997

Akustika. Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Technická metoda

230 Kč vč. DPH
57123

ČSN EN ISO 5135 (011669) - listopad 1999

Akustika - Určení hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek a regulačních a uzavíracích součástí vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti

230 Kč vč. DPH
21949

ČSN ISO 11094 (011670) - srpen 1997

Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného motorovými žacími stroji, žacími a zahradními traktory, profesionálními žacími stroji a žacími a zahradními traktory s příslušenstvím

230 Kč vč. DPH
52433

ČSN EN 61063 (011672) - červen 1998

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného parními turbinami a jimi poháněnými stroji

230 Kč vč. DPH
89294

ČSN ISO 10302-1 (011673) - říjen 2011

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem

440 Kč vč. DPH
89820

ČSN ISO 10302-2 (011673) - prosinec 2011

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí

340 Kč vč. DPH
82712

ČSN EN 12549 +A1 (011677) - únor 2009 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí - Technická metoda

230 Kč vč. DPH
57461

ČSN EN ISO 11690-3 (011680) - listopad 1999

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v pracovních prostorech

350 Kč vč. DPH
52346

ČSN EN ISO 11689 (011681) - květen 1998

Akustika - Postup porovnávání údajů o emisi hluku strojů a zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.09t


360 Kč vč. DPH
85574

ČSN EN ISO 11688-1 (011682) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování

350 Kč vč. DPH
64865

ČSN EN ISO 11688-2 (011682) - červen 2002

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku

440 Kč vč. DPH
72926

ČSN ISO 15664 (011688) - duben 2005

Akustika - Návrhy postupů snižování hluku nezakrytých závodů a průmyslových provozů

340 Kč vč. DPH
507373

ČSN EN ISO 17201-1 (011690) - srpen 2019 nové vydání

Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
77410

ČSN EN ISO 17201-2 (011690) - prosinec 2006

Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem

350 Kč vč. DPH
507518

ČSN EN ISO 17201-3 (011690) - září 2019 nové vydání

Akustika - Hluk střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
76460

ČSN EN ISO 17201-4 (011690) - srpen 2006

Akustika - Hluk střelnic - Část 4: Predikce hluku projektilu

340 Kč vč. DPH
86702

ČSN EN ISO 17201-5 (011690) - září 2010

Akustika - Hluk střelnic - Část 5: Management hluku

350 Kč vč. DPH
67068

ČSN ISO 8579-1 (014660) - květen 2003

Přejímací předpis pro převodové jednotky - Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem

550 Kč vč. DPH
94375

ČSN EN 14584 (015089) - prosinec 2013 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Planární lokalizace zdrojů akustické emise

230 Kč vč. DPH
85756

ČSN EN 1547 +A1 (065021) - duben 2010 aktuální vydání

Průmyslová tepelná zařízení - Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení

230 Kč vč. DPH
77535

ČSN EN 15036-1 (075336) - duben 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zdroji tepla - Část 1: Emise hluku šířené vzduchem ze zdrojů tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
77534

ČSN EN 15036-2 (075336) - duben 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem ze zdrojů tepla - Část 2: Emise hluku ze spalin na výstupu ze zdroje tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
83003

ČSN EN ISO 15744 (106009) - duben 2009 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Předpis pro měření hluku - Technická metoda (třída přesnosti 2)

350 Kč vč. DPH
24893

ČSN 10 9201 (109201) - březen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku na tlak pn 0,63 a 1,0 MPa. Technické požiadavky

125 Kč vč. DPH
24894

ČSN 10 9202 (109202) - duben 1986

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku. Metódy skúšok

125 Kč vč. DPH
98392

ČSN EN ISO 20361 (110040) - prosinec 2015 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
17670

ČSN ISO 4412-1 (119011) - srpen 1995

Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 1: Čerpadla

340 Kč vč. DPH
17671

ČSN ISO 4412-2 (119011) - srpen 1995

Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 2: Hydromotory

340 Kč vč. DPH
17656

ČSN ISO 4412-3 (119011) - srpen 1995

Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 3: Čerpadla - Uspořádání mikrofonů na ploše rovnoběžnostěnu

190 Kč vč. DPH
24994

ČSN 12 0017 (120017) - květen 1991

Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení

190 Kč vč. DPH
75337

ČSN EN 60534-8-1 (134510) - květen 2006 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-1: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného průtokem vzduchu regulačními armaturami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
87984

ČSN EN 60534-8-3 ed. 2 (134510) - říjen 2011 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-3: Hluk - Výpočtové postupy předpovědi aerodynamické hlučnosti regulačních armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
99572

ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 (134510) - červen 2016 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
90714

ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 (134582) - červenec 2012 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
505842

ČSN EN 12102-1 (143019) - říjen 2018 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče

350 Kč vč. DPH
93829

ČSN EN ISO 11553-3 (192011) - prosinec 2013

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 3: Snižování hluku a metody měření hluku strojů pro laserové opracování a ruční laserové opracování a pro pomocná přidružená zařízení (třída přesnosti 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
62204

ČSN ISO 230-5 (200300) - září 2001

Zkušební předpisy pro obráběcí stroje - Část 5: Určení emise hluku

350 Kč vč. DPH
85481

ČSN EN 415-9 (267600) - březen 2010

Bezpečnost balicích strojů - Část 9: Metody měření hluku balicích strojů, balicích linek a souvisících zařízení, stupeň přesnosti 2 a 3

350 Kč vč. DPH
93903

ČSN ISO 6393 (277964) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky stacionární zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
93904

ČSN ISO 6394 (277965) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky stacionární zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
93905

ČSN ISO 6395 (277966) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky dynamické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
93906

ČSN ISO 6396 (277967) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky dynamické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
93681

ČSN EN 61400-11 ed. 3 (333160) - září 2013

Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t


740 Kč vč. DPH
74608

ČSN EN 60034-9 ed. 2 (350000) - prosinec 2005 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t


355 Kč vč. DPH
96024

ČSN IEC/IEEE 62271-37-082 (354228) - říjen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 37-082: Normalizovaný postup měření hladin akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu

230 Kč vč. DPH
87156

ČSN EN 60704-1 ed. 2 (361008) - listopad 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.13t


415 Kč vč. DPH
97640

ČSN EN 60704-2-1 ed. 3 (361008) - červen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače

230 Kč vč. DPH
90851

ČSN EN 60704-2-10 ed. 2 (361008) - červen 2012 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace

230 Kč vč. DPH
57191

ČSN EN 60704-2-11 (361008) - prosinec 1999

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-11: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro přípravu potravin

230 Kč vč. DPH
89360

ČSN EN 60704-2-13 ed. 2 (361008) - listopad 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.17t


Norma bude zrušena k 30. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
502811

ČSN EN 60704-2-13 ed. 3 (361008) - červenec 2017

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

230 Kč vč. DPH
94083

ČSN EN 60704-2-14 (361008) - listopad 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 9.15t


355 Kč vč. DPH
87106

ČSN EN 60704-2-2 ed. 2 (361008) - listopad 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory

230 Kč vč. DPH
65976

ČSN EN 60704-2-3 ed. 2 (361008) - prosinec 2002 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.06t


355 Kč vč. DPH
91818

ČSN EN 60704-2-4 ed. 3 (361008) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky

230 Kč vč. DPH
75866

ČSN EN 60704-2-5 ed. 2 (361008) - květen 2006 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.15t


355 Kč vč. DPH
92408

ČSN EN 60704-2-6 ed. 2 (361008) - únor 2013 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-6: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

230 Kč vč. DPH
55018

ČSN EN 60704-2-7 (361008) - červen 1999

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2 : Zvláštní požadavky na ventilátory

230 Kč vč. DPH
52861

ČSN EN 60704-2-8 (361008) - září 1998

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky

190 Kč vč. DPH
70229

ČSN EN 60704-2-9 (361008) - červen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů

230 Kč vč. DPH
77303

ČSN EN 60704-3 ed. 2 (361008) - prosinec 2006 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku

230 Kč vč. DPH
21995

ČSN ISO 7960 (496150) - listopad 1997

Hluk vyzařovaný obráběcími stroji, šířený vzduchem - Provozní podmínky pro dřevozpracující stroje

945 Kč vč. DPH
86196

ČSN EN 13023 +A1 (507030) - červenec 2010 aktuální vydání

Metody měření hluku u tiskových strojů, strojů na zpracování a výrobu papíru a pomocných zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3

550 Kč vč. DPH
69946

ČSN EN 13487 (696326) - červenec 2004

Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
17601

ČSN ISO 10053 (730510) - srpen 1995

Akustika. Laboratorní měření útlumu zvuku kancelářskou zástěnou

190 Kč vč. DPH
59912

ČSN EN ISO 3822-1 (730536) - září 2000

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.09t


405 Kč vč. DPH
20242

ČSN EN ISO 3822-2 (730536) - říjen 1996

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 2: Montáž a provozní podmínky výtokových ventilů a mísicích baterií

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.98t


145 Kč vč. DPH
505655

ČSN EN ISO 3822-3 (730536) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou - Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení

230 Kč vč. DPH
53302

ČSN EN ISO 3822-4 (730536) - září 1998

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 4: Montáž a provozní podmínky speciálních armatur

340 Kč vč. DPH
73337

ČSN EN 14366 (730537) - červen 2005

Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody

230 Kč vč. DPH
72476

ČSN EN ISO 16032 (730540) - březen 2005

Akustika - Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách - Technická metoda

230 Kč vč. DPH
73781

ČSN EN ISO 10052 (730541) - srpen 2005

Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.11t


415 Kč vč. DPH
84353

ČSN EN 12545 +A1 (798003) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi z přírodních a syntetických usní - Zkušební předpis pro hluk - Společné požadavky

230 Kč vč. DPH
63757

ČSN EN ISO 9902-1 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


590 Kč vč. DPH
63756

ČSN EN ISO 9902-2 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


590 Kč vč. DPH
63755

ČSN EN ISO 9902-3 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


480 Kč vč. DPH
63753

ČSN EN ISO 9902-5 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


480 Kč vč. DPH
63752

ČSN EN ISO 9902-6 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


590 Kč vč. DPH
63751

ČSN EN ISO 9902-7 (810112) - duben 2002

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 1.15t


600 Kč vč. DPH
500566

ČSN EN 14462 (821001) - září 2017 aktuální vydání

Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3

350 Kč vč. DPH
53392

ČSN ETS 300 753 ed. 1 (872008) - září 1998

Navrhování zařízení (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
85245

ČSN ETSI EN 300 753 V1.2.1 (872008) - únor 2010

Navrhování zařízení (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
91097

ČSN ETSI EN 300 753 V1.3.1 (872008) - srpen 2012

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH