ČSN ISO 4412-2 (119011)

Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 2: Hydromotory

ČSN ISO 4412-2 Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 2: Hydromotory
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy ČSN ISO 4412 stanovuje zkušební postupy založené na ISO 2204 pro určení hladin akustického výkonu hydromotorů za vymezených podmínek instalace a provozu, které jsou vhodným základem pro srovnání hladin hluku hydromotorů. K tomu se užívají
- hladiny akustického výkonu A,
- hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech.
Pokud je to požadováno, mohou být pro účely uvádění ve zprávách z těchto hladin akustického výkonu vypočteny podle přílohy A hladiny akustického tlaku v referenční vzdálenosti od hydromotoru. Uvažovaný frekvenční rozsah užitý pro obecné účely zahrnuje oktávová pásma se středními frekvencemi od 125 do 8 000 Hz. Vzhledem k vlastním problémům při měření výkonu hydromotorů s nízkými otáčkami, je tato část ČSN ISO 4412 omezena na hydromotory pracující s otáčkami přesahujícími hodnotu 50 1/min. Směrnice pro aplikaci této části ČSN ISO 4412 jsou v příloze C.
Tato část ČSN ISO 4412 je použitelná pro všechny typy hydromotorů pracujících za ustálených podmínek bez ohledu na rozměr s vyjímkou omezení, která jsou dána rozměry zkušebního prostředí (viz kapitola 5).

Označení ČSN ISO 4412-2 (119011)
Katalogové číslo 17671
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963176710
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4412-1 (119011)
Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 1: Čerpadla

ČSN ISO 4412-3 (119011)
Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 3: Čerpadla - Uspořádání mikrofonů na ploše rovnoběžnostěnu

foo