ICS 23.100 - Tekutinové systémy

ČSN 10 9002 (109002) - leden 1981

Jednotný systém pneumatiky. Stlačený vzduch. Metódy merania znečistenia

190 Kč

ČSN 10 9004 (109004) - červen 1982

Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9005 (109005) - únor 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

125 Kč

ČSN 10 9006 (109006) - květen 1991

Pneumostatické mechanizmy. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9008 (109008) - květen 1991

Pneumostatické mechanizmy. Metódy merania parametrov

125 Kč

ČSN 10 9011 (109011) - květen 1978

Pneumostatické pohony. Nominálne prietoky vzduchu

125 Kč

ČSN 10 9012 (109012) - červen 1989

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické riadiace prvky a upravovatele stlačeného vzduchu. Menovité svetlosti a pripájacie závity

125 Kč

ČSN 10 9201 (109201) - březen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku na tlak pn 0,63 a 1,0 MPa. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9202 (109202) - duben 1986

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 11 9001 (119001) - duben 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy. Parametry a veličiny. Názvy, značky a definice veličin

340 Kč

ČSN 11 9002 (119002) - srpen 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Označovanie, balenie, doprava a skladovanie

190 Kč

ČSN 11 9003 (119003) - prosinec 1986

Hydrostatické mechanismy. Metody měření veličin

230 Kč

ČSN 11 9006 (119006) - prosinec 1984

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické mechanismy. Všeobecné provozní podmínky

125 Kč

ČSN 11 9007 (119007) - květen 1991

Hydrostatické mechanismy. Všeobecné technické požadavky

65 Kč

ČSN 11 9008 (119008) - květen 1991

Hydrostatické mechanismy. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9009 (119009) - listopad 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické mechanismy. Všeobecné požadavky bezpečnosti

230 Kč

ČSN 11 9030 (119030) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité tlaky

230 Kč

ČSN 11 9031 (119031) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité otáčky

65 Kč

ČSN 11 9032 (119032) - únor 1988

Hydrostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité prietoky kvapalín

65 Kč

ČSN 11 9033 (119033) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité svetlosti

190 Kč

ČSN 11 9034 (119034) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité objemy

65 Kč

ČSN 11 9035 (119035) - únor 1988

Hydrostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité geometrické objemy

65 Kč

ČSN 11 9036 (119036) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Pripájacie metrické závity

65 Kč
foo