ČSN 11 9008 (119008)

Hydrostatické mechanismy. Metody zkoušení

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro hydrostatické mechanismy a jejich prvky, ve kterých se používají minerální oleje nebo jiné kapaliny s podobnými vlastnostmi. Musí se používat současně s ČSN 11 9009. Platí pro výrobky zkonstruované a vyráběné po dni její činnosti. Podle čl.1.2 podléhají kontrole podle této normy i ukazatele bezpečnosti a také ukazatel hladiny akustického výkonu a vibrační stálost. Podle čl.4.6 se "hladina akustického výkonu kontroluje podle ČSN 11 9003 při jmenovitých parametrech". Dále podle čl.4.8. se "zkouška vibrační stálosti provádí na vibračním zařízení podle ČSN 34 5750. Pokud hmotnost a zástavbové rozměry hydrostatických prvků nedovolují provést zkoušku na vibračním zařízením, mají se hydrostatické prvky zkoušet v konkrétním mechanismu při provozních podmínkách. Hydrostatický prvek vydržel zkoušku vibrační stálosti, jestliže v průběhu a po skončení zkoušky byly splněny požadavky stanovené v normách na konkrétní hydrostatické prvky". Samozřejmě, že v tomto případě jde o technickou zkoušku, která má odvozený význam i pro riziko hluku a vibrací. Podle čl.4.10 se požadavky na bezpečnost kontrolují podle ČSN 11 9009. ČSN 11 9008 byla schválena 14.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.7.1992. Nahradila ČSN 11 9008 z 28.1.1982 v celém rozsahu.

Označení ČSN 11 9008 (119008)
Katalogové číslo 24938
Cena 125 Kč125
Datum schválení 14. 5. 1991
Datum účinnosti 1. 7. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963249384
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 11 90 08
  • ČSN 119008
  • ČSN 11 90 08 : 1991
  • ČSN 119008:1991
  • ČSN 11 9008:1991
foo