Třída 11 - ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ

Zobrazit obsah třídy 11 - Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 0000 (110000) - prosinec 1994

Rozdělení a terminologie čerpadel

590 Kč

ČSN EN ISO 14414 (110001) - září 2019 aktuální vydání

Energetické hodnocení systému čerpadla (ISO/ASME 14414:2019)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 17769-1 (110001) - srpen 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla

590 Kč

ČSN EN ISO 17769-2 (110001) - srpen 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém

230 Kč

ČSN EN 809 +A1 (110002) - květen 2010 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.11t

360 Kč

ČSN 11 0010 (110010) - září 2002 aktuální vydání

Čerpadla - Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 11 0011 (110011) - září 2002 aktuální vydání

Čerpadla - Ruční čerpadla - Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 11 0015 (110015) - březen 1994

Součásti strojních čerpadel. Terminologie

550 Kč

ČSN 11 0020 (110020) - květen 1962

Rotační čerpadla. Polohy hrdel

32 Kč

ČSN 11 0021 (110021) - září 2004 aktuální vydání

Čerpadla - Pohony strojních čerpadel

230 Kč

ČSN 11 0030 (110030) - září 2002 aktuální vydání

Ruční čerpadla - Zkoušení a dodávání

125 Kč

ČSN EN 12162 +A1 (110031) - listopad 2009 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky

230 Kč

ČSN EN ISO 5198 (110032) - červenec 1999

Odstředivá diagonální a axiální čerpadla - Předpisy pro zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Přesná třída

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 11 0033 (110033) - červenec 1977

Strojní čerpadla - zkoušení. Třída C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.82, Z2 11.00t

622 Kč

ČSN EN ISO 9906 (110033) - leden 2013 aktuální vydání

Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3

570 Kč

ČSN EN 14343 (110037) - červenec 2006

Rotační objemová čerpadla - Přejímací zkoušky výkonových parametrů

230 Kč

ČSN EN 12483 (110039) - květen 2000

Kapalinová čerpadla - Čerpací soustrojí s měničem kmitočtu - Zkoušky zaručovaných parametrů a slučitelnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 20361 (110040) - březen 2020 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

880 Kč

ČSN EN 13951 (110071) - duben 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 3069 (110103) - duben 2002

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry těsnicích prostorů pro mechanické a stlačované ucpávky

230 Kč

ČSN EN 12756 (110105) - září 2001

Mechanické ucpávky - Hlavní rozměry, označování a materiálový kód

230 Kč

ČSN EN ISO 21049 (110107) - červen 2005

Čerpadla - Systémy hřídelových ucpávek pro odstředivá a rotační objemová čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN 11 0109 (110109) - září 2004 aktuální vydání

Čerpadla - Těsnicí prostory stlačovaných ucpávek

125 Kč

ČSN 11 0118 (110118) - listopad 1984

Čerpadla. Průměry plunžrů a pístů

65 Kč

ČSN EN ISO 3661 (111769) - červen 2011

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry základových desek a montážní rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16480 (113004) - duben 2022 nové vydání

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Minimální požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel a stanovení indexu minimální účinnosti (MEI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 9905 (113011) - červen 1995

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.98t, Oprava 1 12.01t, Oprava 2 5.06t, Amd. 1 11.11t

727 Kč

ČSN EN ISO 5199 (113012) - březen 2003

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída II

550 Kč

ČSN ISO 9908 (113013) - říjen 1994

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída III

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.98t, Amd. 1 11.11t

437 Kč

ČSN EN ISO 15783 (113015) - prosinec 2003 aktuální vydání

Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.09t

740 Kč

ČSN EN ISO 13709 (113016) - květen 2010 aktuální vydání

Odstředivá čerpadla pro naftový, petrochemický a plynárenský průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 733 (113049) - září 1996

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem s ložiskovou konzolou PN 10. Jmenovitý pracovní bod, hlavní rozměry, systém označování

125 Kč

ČSN EN ISO 2858 (113050) - červen 2011

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem (předepsaný tlak 16 bar) - Označování, jmenovitý výkonový bod a rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 735 (113110) - září 1996

Připojovací rozměry odstředivých čerpadel. Tolerance

125 Kč

ČSN EN 12262 (113120) - září 1999

Hydrodynamická čerpadla - Technické dokumenty - Termíny a definice, rozsah dodávání, provedení

230 Kč

ČSN EN 16297-1 (113150) - květen 2013

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy pro zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)

340 Kč

ČSN EN 16297-2 (113150) - květen 2013

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 2: Výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) pro samostatná oběhová čerpadla

190 Kč

ČSN EN 16297-3 (113150) - květen 2013

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 3: Index energetické účinnosti (EEI) pro oběhová čerpadla ve výrobcích

190 Kč

ČSN EN 16644 (113150) - červenec 2015

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech - Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami

340 Kč

ČSN EN 17038-1 (113152) - listopad 2019

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 17038-2 (113152) - listopad 2019

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.21t, Oprava 2 4.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN 16752 (113172) - březen 2016

Odstředivá čerpadla - Postup zkoušky těsnicích ucpávek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 734 (115705) - září 1996

Obvodová čerpadla s bočním kanálem PN 40. Jmenovitý pracovní bod, hlavní rozměry, systém označování

125 Kč

ČSN EN ISO 14847 (117011) - únor 2000

Rotační objemová čerpadla - Technické požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 16330 (117013) - leden 2004 aktuální vydání

Objemová čerpadla a čerpací soustrojí s kmitavým pohybem - Technické požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 13710 (117014) - květen 2006 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemová čerpadla s kmitavým pohybem

770 Kč

ČSN EN 17281 (117801) - únor 2022

Bezpečnostní požadavky - Zařízení na čištění vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12157 (117902) - květen 2000

Hydrodynamická čerpadla - Čerpací jednotky chladicí kapaliny pro obráběcí stroje - Jmenovitý průtok, rozměry

190 Kč

ČSN EN 1829-1 (117911) - září 2021 aktuální vydání

Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 1829-2 (117911) - říjen 2008

Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.11t

250 Kč

ČSN 11 8000 (118000) - říjen 1987

Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Termíny a definície

340 Kč

ČSN 11 8013 (118013) - květen 1991

Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Všeobecné požiadavky bezpečnosti

125 Kč

ČSN 11 8015 (118015) - květen 1991

Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Všeobecné metódy skúšania

65 Kč

ČSN 11 8121 (118121) - květen 1991

Priemyselné mazacie zariadenia. Prístroje pre jednopotrubné (impulzové) mazacie systémy. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

125 Kč

ČSN 11 9001 (119001) - duben 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy. Parametry a veličiny. Názvy, značky a definice veličin

340 Kč

ČSN 11 9002 (119002) - srpen 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Označovanie, balenie, doprava a skladovanie

190 Kč

ČSN 11 9003 (119003) - prosinec 1986

Hydrostatické mechanismy. Metody měření veličin

230 Kč

ČSN 11 9006 (119006) - prosinec 1984

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické mechanismy. Všeobecné provozní podmínky

125 Kč

ČSN 11 9007 (119007) - květen 1991

Hydrostatické mechanismy. Všeobecné technické požadavky

65 Kč

ČSN 11 9008 (119008) - květen 1991

Hydrostatické mechanismy. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9009 (119009) - listopad 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické mechanismy. Všeobecné požadavky bezpečnosti

230 Kč

ČSN ISO 4412-1 (119011) - srpen 1995

Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 1: Čerpadla

340 Kč

ČSN ISO 4412-2 (119011) - srpen 1995

Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 2: Hydromotory

340 Kč

ČSN ISO 4412-3 (119011) - srpen 1995

Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 3: Čerpadla - Uspořádání mikrofonů na ploše rovnoběžnostěnu

190 Kč

ČSN 11 9030 (119030) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité tlaky

230 Kč

ČSN 11 9031 (119031) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité otáčky

65 Kč

ČSN 11 9032 (119032) - únor 1988

Hydrostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité prietoky kvapalín

65 Kč

ČSN 11 9033 (119033) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité svetlosti

190 Kč

ČSN 11 9034 (119034) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité objemy

65 Kč

ČSN 11 9035 (119035) - únor 1988

Hydrostatické mechanizmy a mazacie systémy. Menovité geometrické objemy

65 Kč

ČSN 11 9036 (119036) - únor 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Pripájacie metrické závity

65 Kč

ČSN 11 9055 (119055) - srpen 1972

Hydraulika. Nádrže. Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9056 (119056) - srpen 1972

Hydraulika. Akumulátory. Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9100 (119100) - březen 1984

Hydrostatické mechanismy. Montážní otvory pro ventily pro vsunutí do otvorů s upevňovací přírubou pro jmenovitý tlak do 32 MPa. Připojovací rozměry

125 Kč

ČSN 11 9101 (119101) - březen 1984

Hydrostatické mechanismy. Montážní otvory pro ventily pro zašroubování do otvorů s upevňovacím závitem pro jmenovitý tlak do 32 MPa. Připojovací rozměry

190 Kč

ČSN 11 9102 (119102) - leden 1972

Hydraulika. Teleskopické válce. Hlavní parametry

32 Kč

ČSN 11 9105 (119105) - srpen 1972

Hydraulika. Přímočaré hydromotory. Technické požadavky a metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9110 (119110) - říjen 1979

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Montážní desky s jmenovitou světlostí 6 a 10 mm. Připojovací rozměry styčných ploch

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.82t

157 Kč

ČSN 11 9111 (119111) - září 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydraulické prvky. Připojovací rozměry styčných ploch montážních desek

350 Kč

ČSN ISO 6403 (119127) - květen 1995

Hydrostatické pohony. Ventily pro řízení průtoku a tlaku. Zkušební metody

350 Kč

ČSN 11 9128 (119128) - září 1982

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Posúvačové rozvádzače. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 11 9129 (119129) - září 1982

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Posúvačové rozvádzače. Metódy skúšania

125 Kč

ČSN 11 9151 (119151) - březen 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Ventily pro řízení tlaku pro pn 16, 32 a 50 MPa. Typorozměrové řady

125 Kč

ČSN 11 9152 (119152) - únor 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické ventily pro řízení tlaku. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9153 (119153) - únor 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické ventily pro řízení tlaku. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9176 (119176) - březen 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Ventily pro řízení průtoku pro pn 16 a 32 MPa. Typorozměrové řady

125 Kč

ČSN 11 9178 (119178) - září 1982

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Jednosmerné ventily a hydraulické zámky. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 11 9179 (119179) - září 1982

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Jednosmerné ventily a hydraulické zámky. Metódy skúšania

125 Kč

ČSN 11 9180 (119180) - únor 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické prvky pro řízení průtoku. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9181 (119181) - únor 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické prvky pro řízení průtoku. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9226 (119226) - srpen 1981

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Servoventily. Typorozměrové řady

65 Kč

ČSN 11 9227 (119227) - srpen 1981

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Servoventily. Připojovací rozměry styčných ploch montážních desek a mezidesek

125 Kč

ČSN 11 9228 (119228) - listopad 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Servoventily. Technické požadavky

190 Kč

ČSN 11 9229 (119229) - listopad 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Servoventily. Metody zkoušení

230 Kč

ČSN 11 9251 (119251) - březen 1984

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Tlaková relé. Typorozměrové řady

125 Kč

ČSN 11 9252 (119252) - červenec 1988

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Tlaková relé. Připojovací rozměry

65 Kč

ČSN 11 9287 (119287) - březen 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické zubové generátory a motory pro tlaky pn 16, 20 a 25 MPa. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9288 (119288) - prosinec 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Zubové hydrogenerátory a hydromotory. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9312 (119312) - únor 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Axiální pístové hydrostatické generátory a motory pro tlaky pn 16, 32 a 40 MPa. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9313 (119313) - srpen 1987

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Axiální pístové a lamelové hydrogenerátory a hydromotory. Metody zkoušení

190 Kč

ČSN 11 9320 (119320) - říjen 1990

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare hydromotory pre priemyselné roboty. Vyhotovenia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 11 9346 (119346) - prosinec 1984

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Lamelové hydrogenerátory a hydromotory pro tlak pn 6,3; 10; 12,5 a 16 MPa. Technické požadavky

190 Kč

ČSN 11 9372 (119372) - říjen 1987

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Jednostupňové a teleskopické priamočiare hydromotory. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 11 9373 (119373) - říjen 1987

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Jednostupňové a teleskopické priamočiare hydromotory. Metódy skúšania

125 Kč

ČSN 11 9376-1 (119376) - únor 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Piestové tyče a plunžery jednostupňových priamočiarych hydromotorov pre tlak pn 16 MPa. Priradenie závitov

125 Kč

ČSN 11 9376-3 (119376) - prosinec 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory pn 16 MPa. Pripájacie rozmery prírub na upevnenie hydromotorov

125 Kč

ČSN 11 9376-4 (119376) - prosinec 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory pn 16 MPa. Pripájacie rozmery ôk hydromotorov

125 Kč

ČSN 11 9376-5 (119376) - prosinec 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory pn 16 MPa. Pripájacie rozmery čapov hydromotorov

125 Kč

ČSN 11 9377-1 (119377) - srpen 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory pn 32 MPa. Priradenie závitov piestových tyčí

125 Kč

ČSN 11 9377-3 (119377) - srpen 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory pn 32 MPa. Príruby na pripojenie hydromotorov

65 Kč

ČSN 11 9377-4 (119377) - srpen 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory pn 32 MPa. Oká na pripojenie hydromotorov

125 Kč

ČSN 11 9377-5 (119377) - srpen 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory pn 32 MPa. Čapy na pripojenie hydromotorov

125 Kč

ČSN 11 9378 (119378) - duben 1984

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory. Rady základných parametrov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 7.89t

190 Kč

ČSN 11 9379 (119379) - listopad 1984

Jednotný systém hydrauliky a pneumatiky všeobecného strojárstva. Piestové tyče a plunžery priamočiarych hydromotorov a pneumotorov. Pripojovacie závity

125 Kč

ČSN EN ISO 6149-1 (119380) - listopad 2019 aktuální vydání

Přípojky pro hydraulická zařízení a pro obecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 1: Vstupní otvory s kuželovým vstupem pro těsnění O-kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6149-2 (119380) - září 2007

Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 2: Rozměry, provedení, metody zkoušení a požadavky na koncovky těžké řady (řada S)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6149-3 (119380) - září 2007

Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 3: Rozměry, provedení, metody zkoušení a požadavky na koncovky lehké řady (řada L)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6149-4 (119380) - březen 2018 aktuální vydání

Přípojky pro hydraulické zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužky - Část 4: Rozměry, provedení, zkušební metody a požadavky pro vnější a vnitřní šestihranné vstupní/výstupní šroubové uzávěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 7181 (119382) - květen 1995

Hydrostatické pohony. Pracovní válce. Poměry ploch vrtání a pístnice

125 Kč

ČSN EN ISO 9974-1 (119388) - květen 2001

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 261 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9974-2 (119388) - květen 2001

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 261 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky s pružným těsněním (typ E)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 9974-3 (119388) - listopad 1997

Spoje pro všeobecné použití a hydrauliku - Otvory a koncovky se závity podle ISO 261 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 3: Koncovky s kovovým těsněním (typ B)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.01t

222 Kč

ČSN EN ISO 1179-1 (119390) - květen 2014 aktuální vydání

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1179-2 (119390) - květen 2014 aktuální vydání

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky s pružným těsněním (typ E) těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1179-3 (119390) - listopad 2008

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 3: Koncovky s těsněním O-kroužkem s pojistným kroužkem (typ G a H) lehké řady (řada L)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1179-4 (119390) - listopad 2008

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 4: Koncovky pro obecné použití pouze s kovovým těsněním (typ B)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 11 9405 (119405) - říjen 1990

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Kývavé hydromotory. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 11 9451 (119451) - listopad 1981

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry pro připojení do potrubí závitovým spojením. Připojovací rozměry

125 Kč

ČSN 11 9452 (119452) - listopad 1981

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry pro připojení do potrubí přírubovým spojením. Připojovací rozměry

125 Kč

ČSN 11 9453 (119453) - srpen 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry a odlučovače pro hydraulické kapaliny. Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.85t, Zb 8.89

262 Kč

ČSN 11 9454 (119454) - červenec 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry. Všeobecné technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9455 (119455) - říjen 1993

Hydrostatické mechanismy. Filtry. Metody zkoušení

65 Kč

ČSN 11 9501 (119501) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Všeobecné technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9511 (119511) - prosinec 1979

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zástavbové a připojovací rozměry

125 Kč

ČSN 11 9530 (119530) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška těsnosti

125 Kč

ČSN 11 9531 (119531) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška odolnosti proti axiálnímu zatížení

125 Kč

ČSN 11 9532 (119532) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška odolnosti proti maximálnímu a destrukčnímu tlakovému spádu

125 Kč

ČSN 11 9533 (119533) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška slučitelnosti s kapalinou

125 Kč

ČSN 11 9534 (119534) - květen 1991

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška únavové pevnosti při průtoku

125 Kč

ČSN 11 9535 (119535) - květen 1991

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Stanovení charakteristik filtrace a jímatelnosti vícenásobným průtokem

190 Kč

ČSN 11 9716 (119716) - prosinec 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Hydraulické akumulátory Pn 16 a 32 MPa. Typorozmerové rady

65 Kč

ČSN 11 9717 (119717) - leden 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Plynové hydraulické akumulátory. Pripájacie závity

125 Kč

ČSN 11 9718 (119718) - květen 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Hydraulické akumulátory. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 11 9719 (119719) - prosinec 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Hydraulické akumulátory. Metódy skúšania

125 Kč

ČSN 11 9725 (119725) - září 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Nádrže. Všeobecné technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9731 (119731) - červenec 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Písmenné označování připojovacích otvorů hydrostatických prvků

125 Kč

ČSN 11 9801 (119801) - říjen 1967

Hydraulika. Nádrže. Hlavní parametry

32 Kč