Třída 1130 - Čerpadla odstředivá, všeobecně; čerpadla odstředivá horizontální na studenou vodu

Zobrazit obsah třídy 11 - Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 16480 (113004) - duben 2022 aktuální vydání

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Minimální požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel a stanovení indexu minimální účinnosti (MEI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 9905 (113011) - červen 1995

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.98t, Oprava 1 12.01t, Oprava 2 5.06t, Amd. 1 11.11t

727 Kč

ČSN EN ISO 5199 (113012) - březen 2003

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída II

550 Kč

ČSN ISO 9908 (113013) - říjen 1994

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída III

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.98t, Amd. 1 11.11t

437 Kč

ČSN EN ISO 15783 (113015) - prosinec 2003 aktuální vydání

Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.09t

740 Kč

ČSN EN ISO 13709 (113016) - květen 2010 aktuální vydání

Odstředivá čerpadla pro naftový, petrochemický a plynárenský průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 733 (113049) - září 1996

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem s ložiskovou konzolou PN 10. Jmenovitý pracovní bod, hlavní rozměry, systém označování

125 Kč

ČSN EN ISO 2858 (113050) - červen 2011

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem (předepsaný tlak 16 bar) - Označování, jmenovitý výkonový bod a rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč
foo