Třída 1195 - Hydrostatické mechanismy

Zobrazit obsah třídy 11 - Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9501 (119501) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Všeobecné technické požadavky

125 Kč

ČSN 11 9511 (119511) - prosinec 1979

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zástavbové a připojovací rozměry

125 Kč

ČSN 11 9530 (119530) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška těsnosti

125 Kč

ČSN 11 9531 (119531) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška odolnosti proti axiálnímu zatížení

125 Kč

ČSN 11 9532 (119532) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška odolnosti proti maximálnímu a destrukčnímu tlakovému spádu

125 Kč

ČSN 11 9533 (119533) - září 1989

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška slučitelnosti s kapalinou

125 Kč

ČSN 11 9534 (119534) - květen 1991

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška únavové pevnosti při průtoku

125 Kč

ČSN 11 9535 (119535) - květen 1991

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Stanovení charakteristik filtrace a jímatelnosti vícenásobným průtokem

190 Kč
foo