Třída 1170 - Čerpadla objemová s kmitavým pohybem

Zobrazit obsah třídy 11 - Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 14847 (117011) - únor 2000

Rotační objemová čerpadla - Technické požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 16330 (117013) - leden 2004 aktuální vydání

Objemová čerpadla a čerpací soustrojí s kmitavým pohybem - Technické požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 13710 (117014) - květen 2006 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemová čerpadla s kmitavým pohybem

770 Kč
foo