Třída 1100 - Čerpadla, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 11 - Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 0000 (110000) - prosinec 1994

Rozdělení a terminologie čerpadel

590 Kč

ČSN EN ISO 14414 (110001) - září 2019 aktuální vydání

Energetické hodnocení systému čerpadla (ISO/ASME 14414:2019)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 17769-1 (110001) - srpen 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla

590 Kč

ČSN EN ISO 17769-2 (110001) - srpen 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém

230 Kč

ČSN EN 809 +A1 (110002) - květen 2010 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.11t

360 Kč

ČSN 11 0010 (110010) - září 2002 aktuální vydání

Čerpadla - Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 11 0011 (110011) - září 2002 aktuální vydání

Čerpadla - Ruční čerpadla - Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 11 0015 (110015) - březen 1994

Součásti strojních čerpadel. Terminologie

550 Kč

ČSN 11 0020 (110020) - květen 1962

Rotační čerpadla. Polohy hrdel

32 Kč

ČSN 11 0021 (110021) - září 2004 aktuální vydání

Čerpadla - Pohony strojních čerpadel

230 Kč

ČSN 11 0030 (110030) - září 2002 aktuální vydání

Ruční čerpadla - Zkoušení a dodávání

125 Kč

ČSN EN 12162 +A1 (110031) - listopad 2009 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky

230 Kč

ČSN EN ISO 5198 (110032) - červenec 1999

Odstředivá diagonální a axiální čerpadla - Předpisy pro zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Přesná třída

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 11 0033 (110033) - červenec 1977

Strojní čerpadla - zkoušení. Třída C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.82, Z2 11.00t

622 Kč

ČSN EN ISO 9906 (110033) - leden 2013 aktuální vydání

Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3

570 Kč

ČSN EN 14343 (110037) - červenec 2006

Rotační objemová čerpadla - Přejímací zkoušky výkonových parametrů

230 Kč

ČSN EN 12483 (110039) - květen 2000

Kapalinová čerpadla - Čerpací soustrojí s měničem kmitočtu - Zkoušky zaručovaných parametrů a slučitelnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 20361 (110040) - březen 2020 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

880 Kč

ČSN EN 13951 (110071) - duben 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo