ČSN EN ISO 17769-2 (110001) Aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém

ČSN EN ISO 17769-2 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 17769 specifikuje termíny, písmenné značky a jednotky souvisící s průtokem kapalin hydrodynamickými a hydrostatickými/objemovými čerpadly pro kapaliny a přidruženými zařízeními. Slouží jako prostředek pro usnadnění komunikace mezi projektantem čerpacího zařízení, výrobcem, provozovatelem a konstruktérem průmyslového zařízení.
Tato část ISO 17769 uvádí běžně používané jednotky, ale mohou být použity všechny další zákonné jednotky.
Tato část ISO 17769 se zabývá výhradně čerpacími systémy.
POZNÁMKA 1: Pro jednoduchost použití se opakují některé definice uvedené již v ISO 17769-1.
Tato část ISO 17769 se nezabývá termíny, písmennými značkami a jednotkami týkajícími se jednotlivých součástí hydrodynamických a hydrostatických/objemových čerpadel a čerpacích zařízení.
Kdykoliv je to možné, jsou značky a definice přizpůsobeny těm, které jsou použity v ISO 80000-1, s případnými vysvětlivkami, kde je to považováno za vhodné. Některé odchylky jsou začleněny ze systémových důvodů.
POZNÁMKA 2: Kromě termínů používaných ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtina, francouzština a ruština) uvádí tento dokument ekvivalentní termíny také v němčině; ty jsou publikovány na odpovědnost členských subjektů pro Francii (AFNOR), Rusko (GOST R) a Německo (DIN), a jsou uvedeny pouze pro informaci. Pouze termíny a definice uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny a definice ISO.

Označení ČSN EN ISO 17769-2 (110001)
Katalogové číslo 93655
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2013
Datum účinnosti 1. 9. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963936550
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 17769-2 (110001) z dubna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 17769-1 (110001)
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla

foo