Třída 1179 - Čerpadla ostatní, čerpací soustrojí

Zobrazit obsah třídy 11 - Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 12157 (117902) - květen 2000

Hydrodynamická čerpadla - Čerpací jednotky chladicí kapaliny pro obráběcí stroje - Jmenovitý průtok, rozměry

190 Kč

ČSN EN 1829-1 (117911) - září 2021 aktuální vydání

Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 1829-2 (117911) - říjen 2008

Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.11t

250 Kč
foo