ČSN 11 9009 (119009)

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické mechanismy. Všeobecné požadavky bezpečnosti

ČSN 11 9009 Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické mechanismy. Všeobecné požadavky bezpečnosti
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 4776-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje o jeden článek o údržbě a opravách a jeden o asanaci úniku hydraulické kapaliny, resp. o čl. 03 o dovozech do tehdejší ČSSR, na základě "změny a)" - viz dále. Norma RVHP platí pro hydrostatické mechanismy a k nim náležející hydrostatické prvky a stanoví všeobecné požadavky na bezpečnost konstrukce, montáže, zkoušek a provozu. Jsou normalizovány požadavky na konstrukce, montáž, demontáž, zkoušky a na provoz. Kromě toho požadavky všeobecné. Všechny normalizované požadavky mají prakticky výhradně bezpečnostní charakter. Pouze v poslední kapitole "Kontrola plnění požadavků bezpečnosti" je zmíněno, že kontrola hlučnosti se provádí v souladu s požadavky ST SEV 541-77 (ČSN 01 1603), ST SEV 1412- 78 (ČSN 01 1604), ST SEV 1413-78 (ČSN 01 1606) a ST SEV 1414-78 (ČSN 01 1605). Dále pak , že kontrola vibrací se provádí podle ST SEV 1931-79 (ČSN 01 1403). ČSN 11 9009 byla schválena 16.11.1985 a nabyla účinnosti od 1.1.1987.
"Změnou a)-1/1989" se s účinností od 1.3.1989 doplňuje čl. 03, platný pouze v ČSSR ve znění: "Tato norma platí i pro výrobky dovážené do ČSSR."
"Změnou b)-3/1990" se s účinností od 1.5.1990 ruší text jednoho článku (2.1.11) s tím, že se tím provádí úprava, schválená na 67. zasedání SKSN RVHP v r.1989.

Označení ČSN 11 9009 (119009)
Katalogové číslo 24939
Cena 230 Kč230
Datum schválení 16. 11. 1985
Datum účinnosti 1. 1. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963249391
Změny a opravy Za 1.89, Zb 3.90
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 11 90 09
  • ČSN 119009
  • ČSN 11 90 09 : 1985
  • ČSN 119009:1985
  • ČSN 11 9009:1985
foo