ČSN 10 9005 (109005)

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

ČSN 10 9005 Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 3274-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro pneumostatické mechanismy a prvky se jmenovitým tlakem 0,16 MPa až 2,5 MPa a určuje všeobecné technické požadavky na bezpečnost konstrukce, zkoušení a provozu. Neplatí pro elektrická zařízení, používaná v těchto mechanismech a také pro pneumostatické prvky brzdicích systémů dopravních prostředků. Jsou normalizovány požadavky na konstrukci a požadavky na zkoušky na provoz. V čl.1.8 jsou normalizovány dovolené síly na ruční ovládání v N, a to pro způsoby ovládání prsty, zápěstím, předloktím, celou rukou a oběma rukama. Zvlášť pro zapnutí víc než 5x za směnu a do 5 zapnutí za směnu. V čl.1.9 je pak uvedeno, že při zapínání víc než 2x za min. se hodnoty v tabulce snižují na 50 %. Normalizované hodnoty, v pořadí jak uvedeno (a v závorce vždy pro zapnutí méně než 5x za směnu) jsou tyto: 10 (30), 20 (40), 30 (60), 60 (150), 90 (250). ČSN 10 9005 byla schválena 17.2.1984 a nabyla účinnosti od 1.1.1985.
"Změnou a)-3/1990" se s účinností od 1.5.1990 do normy zapracovávají změny, schválené na 67. zasedání SKSN RVHP v r.1989.

Označení ČSN 10 9005 (109005)
Katalogové číslo 24882
Cena 125 Kč125
Datum schválení 17. 2. 1984
Datum účinnosti 1. 1. 1985
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963248820
Změny a opravy Za 3.90
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 10 90 05
  • ČSN 109005
  • ČSN 10 90 05 : 1984
  • ČSN 109005:1984
  • ČSN 10 9005:1984