Třída 1090 - Pneumatická zařízení, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 10 - Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN ISO 8573-1 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 1: Znečištění a třídy čistoty

230 Kč

ČSN ISO 8573-2 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 8573-3 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8573-4 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 4: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8573-5 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 5: Zkušební metody pro stanovení obsahu olejových par a organických rozpouštědel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8573-6 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 6: Zkušební metody pro stanovení obsahu plynného znečištění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8573-7 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 7: Zkušební metody pro stanovení obsahu životaschopného mikrobiálního znečištění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8573-8 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 8: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8573-9 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 9: Zkušební metody pro stanovení obsahu kapalné vody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 10 9002 (109002) - leden 1981

Jednotný systém pneumatiky. Stlačený vzduch. Metódy merania znečistenia

190 Kč

ČSN EN ISO 11011 (109003) - říjen 2015

Stlačený vzduch - Energetická účinnost - Hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 10 9004 (109004) - červen 1982

Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9005 (109005) - únor 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

125 Kč

ČSN 10 9006 (109006) - květen 1991

Pneumostatické mechanizmy. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9008 (109008) - květen 1991

Pneumostatické mechanizmy. Metódy merania parametrov

125 Kč

ČSN 10 9011 (109011) - květen 1978

Pneumostatické pohony. Nominálne prietoky vzduchu

125 Kč

ČSN 10 9012 (109012) - červen 1989

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické riadiace prvky a upravovatele stlačeného vzduchu. Menovité svetlosti a pripájacie závity

125 Kč
foo