Třída 10 - KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ

Zobrazit obsah třídy 10 - Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 5004 (105004) - červenec 1988

Kompresory. Stacionární a přenosné vzduchové kompresory. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci, montáž, provoz a údržbu

340 Kč

ČSN 10 5010 (105010) - prosinec 1984

Názvosloví kompresorů

770 Kč

ČSN EN 1012-1 (105012) - duben 2011 aktuální vydání

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Vzduchové kompresory

440 Kč

ČSN EN 1012-2 +A1 (105012) - květen 2010 aktuální vydání

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy

350 Kč

ČSN EN 1012-3 (105012) - červen 2014

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Procesní kompresory

590 Kč

ČSN 10 5035 (105035) - duben 1980

Zkoušení turbokompresorů

340 Kč

ČSN ISO 8011 (105051) - leden 1993

Kompresory ve výrobních procesech. Turbokompresory. Specifikace a údajové listy pro návrh a konstrukci

770 Kč

ČSN 10 5190 (105190) - prosinec 1983

Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny

230 Kč

ČSN EN ISO 15744 (106009) - duben 2009 aktuální vydání

Neelektrická ruční nářadí - Předpis pro měření hluku - Technická metoda (třída přesnosti 2)

350 Kč

ČSN EN 28662-1 (106010) - leden 1995

Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN EN ISO 28927-1 (106010) - říjen 2020 aktuální vydání

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky

350 Kč

ČSN EN ISO 28927-10 (106010) - říjen 2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 10: Vrtací kladiva, kladiva s úderným mechanismem a bourací kladiva

350 Kč

ČSN EN ISO 28927-11 (106010) - červenec 2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 11: Kladiva na opracování kamene

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-12 (106010) - květen 2013

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 12: Brusky s upínacím pouzdrem

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-13 (106010) - září 2022

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 13: Nástroje pro šroubování spojovacích prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 28927-2 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 2: Utahováky šroubů a matic a šroubováky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.18t

670 Kč

ČSN EN ISO 28927-3 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 3: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-4 (106010) - červenec 2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Přímé brusky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

465 Kč

ČSN EN ISO 28927-5 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

465 Kč

ČSN EN ISO 28927-6 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 6: Pěchovačky

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-7 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 7: Prostřihávačky a nůžky

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-8 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.16t, A2 12.19t

695 Kč

ČSN EN ISO 28927-9 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 9: Očišťovací kladiva a jehlové škrabky

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 8662-11 (106010) - únor 2006

Ruční mechanizovaná nářadí - Měření vibrací na rukojeti - Část 11: Zarážecí nářadí

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN 10 7001 (107001) - červen 1987

Názvosloví ve vakuové technice

590 Kč

ČSN ISO 8573-1 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 1: Znečištění a třídy čistoty

230 Kč

ČSN ISO 8573-2 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 8573-3 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8573-4 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 4: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8573-5 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 5: Zkušební metody pro stanovení obsahu olejových par a organických rozpouštědel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8573-6 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 6: Zkušební metody pro stanovení obsahu plynného znečištění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8573-7 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 7: Zkušební metody pro stanovení obsahu životaschopného mikrobiálního znečištění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8573-8 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 8: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8573-9 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 9: Zkušební metody pro stanovení obsahu kapalné vody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 10 9002 (109002) - leden 1981

Jednotný systém pneumatiky. Stlačený vzduch. Metódy merania znečistenia

190 Kč

ČSN EN ISO 11011 (109003) - říjen 2015

Stlačený vzduch - Energetická účinnost - Hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 10 9004 (109004) - červen 1982

Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9005 (109005) - únor 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

125 Kč

ČSN 10 9006 (109006) - květen 1991

Pneumostatické mechanizmy. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9008 (109008) - květen 1991

Pneumostatické mechanizmy. Metódy merania parametrov

125 Kč

ČSN 10 9011 (109011) - květen 1978

Pneumostatické pohony. Nominálne prietoky vzduchu

125 Kč

ČSN 10 9012 (109012) - červen 1989

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické riadiace prvky a upravovatele stlačeného vzduchu. Menovité svetlosti a pripájacie závity

125 Kč

ČSN 10 9101 (109101) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Jednočinné a dvojčinné valce. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9102 (109102) - duben 1987

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Jednočinné a dvojčinné valce. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9105 (109105) - prosinec 1989

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Priamočiare pneumotory výkonných jednotiek priemyselných robotov. Typy a základné parametre

125 Kč

ČSN 10 9106 (109106) - prosinec 1989

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Priamočiare pneumotory s nesnímateľným upevnením. Pripájacie rozmery

230 Kč

ČSN 10 9120 (109120) - září 1987

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumatické valce so snímateľným upevnením. Pripájacie rozmery

230 Kč

ČSN 10 9151 (109151) - srpen 1988

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumotory s kývavým pohybom. Typy, základné parametre a technické požiadavky

190 Kč

ČSN 10 9201 (109201) - březen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku na tlak pn 0,63 a 1,0 MPa. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9202 (109202) - duben 1986

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9402 (109402) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Jednosmerné ventily. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9403 (109403) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Jednosmerné ventily. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9404 (109404) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Škrtiace ventily a škrtiace ventily s jednosmerným ventilom. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9405 (109405) - listopad 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Škrtiace ventily a škrtiace ventily s jednosmerným ventilom. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9423 (109423) - duben 1987

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Redukčné ventily. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9502 (109502) - duben 1986

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Maznice. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9513 (109513) - duben 1986

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Čističe-odlučovače vlhkosti. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9522 (109522) - říjen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Rozvádzače. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 10 9523 (109523) - květen 1983

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Rozvádzače na tlak pn 0,63; 1,0 a 1,6 MPa. Pripájacie rozmery stykových plôch montážnych dosiek

125 Kč

ČSN 10 9524 (109524) - listopad 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Rozvádzače. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9600 (109600) - září 1987

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Bloky na úpravu stlačeného vzduchu. Typy, základné parametre a pripájacie rozmery

125 Kč