Třída 1050 - Kompresory, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 10 - Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 5004 (105004) - červenec 1988

Kompresory. Stacionární a přenosné vzduchové kompresory. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci, montáž, provoz a údržbu

340 Kč

ČSN 10 5010 (105010) - prosinec 1984

Názvosloví kompresorů

770 Kč

ČSN EN 1012-1 (105012) - duben 2011 aktuální vydání

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Vzduchové kompresory

440 Kč

ČSN EN 1012-2 +A1 (105012) - květen 2010 aktuální vydání

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy

350 Kč

ČSN EN 1012-3 (105012) - červen 2014

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Procesní kompresory

590 Kč

ČSN 10 5035 (105035) - duben 1980

Zkoušení turbokompresorů

340 Kč

ČSN ISO 8011 (105051) - leden 1993

Kompresory ve výrobních procesech. Turbokompresory. Specifikace a údajové listy pro návrh a konstrukci

770 Kč