ČSN ISO 362-3 (011686) Nové vydání

Akustika - Měření hluku vyzařovaného zrychlujícími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí

ČSN ISO 362-3 Akustika - Měření hluku vyzařovaného zrychlujícími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje technickou metodu měření hluku vyzařovaného silničními vozidly kategorií M a N při využití polobezodrazové místnosti s instalovaným dynamometrem.
Specifikace jsou určeny k dosažení akustické korelace mezi zkoušením vnějšího hluku silničních vozidel v polobezodrazové místnosti a zkoušením ve venkovním prostředí, jak je popsáno v ISO 362-1.
Tento dokument poskytuje všechny nezbytné požadavky a postupy pro zkoušení ve vnitřním prostředí k získání výsledků, jejichž kolísání mezi zkušebními běhy je srovnatelné s měřeními při současných typových schvalovacích zkouškách.
Tento dokument poskytuje metodu navrženou tak, aby splňovala požadavky na jednoduchost, pokud jsou konzistentní s reprodukovatelnosti výsledků za provozních podmínek vozidla.
Výsledky získané touto metodou udávají objektivní míru vyzařovaného hluku při stanovených podmínkách zkoušky. Je nezbytné brát v úvahu skutečnost, že subjektivní hodnocení obtěžování hlukem u různých tříd motorových vozidel není v jednoduchém vztahu k údajům získaným systémem pro měření zvuku. Poněvadž obtěžování je silně závislé na lidském vnímání, fyziologických podmínkách člověka, kulturních podmínkách a podmínkách prostředí, je vnímáno se značnými rozdíly a je proto nepoužitelné jako parametr k popisu specifických podmínek vozidla.
Jestliže se měření provádí v místnostech, které nesplňují požadavky uvedené v tomto dokumentu, mohou se získané výsledky lišit od výsledků získaných při stanovených podmínkách.

Označení ČSN ISO 362-3 (011686)
Katalogové číslo 517174
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 6. 2023
Datum účinnosti 1. 7. 2023
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8596135171743
Tato norma nahradila ČSN ISO 362-3 (011686) z ledna 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 362-1 (011686)
Akustika - Technická metoda měření hluku vyzařovaného akcelerujícími silničními vozidly - Část 1: Kategorie M a N

ČSN ISO 362-2 (011686)
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 2: Kategorie L

foo