ČSN ISO 362-1 (011686) Aktuální vydání

Akustika - Technická metoda měření hluku vyzařovaného akcelerujícími silničními vozidly - Část 1: Kategorie M a N

ČSN ISO 362-1 Akustika - Technická metoda měření hluku vyzařovaného akcelerujícími silničními vozidly - Část 1: Kategorie M a N
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje technickou metodu měření hluku vyzařovaného silničními vozidly kategorií M a N v obvyklých podmínkách městské dopravy. Vylučuje vozidla kategorie L1 a L2, která jsou uvedena v ISO 9645, a vozidla kategorie L3, L4 a L5, která jsou uvedena v ISO 362-2.
Specifikace jsou určeny k reprodukování hladin hluku vytvářených nejdůležitějšími zdroji hluku při běžném jízdním provozu městské dopravy (viz příloha A).
Metoda je vytvořena tak, aby vyhovovala požadavkům na jednoduchost, pokud jsou v souladu s reprodukovatelností výsledků při daných podmínkách provozu vozidla.
Zkušební metoda vyžaduje akustické prostředí, které je dosažitelné pouze v rozlehlém volném prostoru. Takové podmínky obvykle existují při:
- měřeních vozidla pro schválení typu,
- měřeních ve stádiu výroby, a
- měřeních v oficiálních zkušebnách.
POZNÁMKA 1 - Výsledky získané touto metodou udávají objektivní míru vyzařovaného hluku při stanovených podmínkách zkoušky. Je nezbytné brát v úvahu skutečnost, že subjektivní hodnocení obtěžování hlukem u různých tříd motorových vozidel není v jednoduchém vztahu k údajům získaným systémem pro měření zvuku. Poněvadž obtěžování je silně závislé na lidském vnímání, fyziologických podmínkách člověka, kulturních podmínkách a podmínkách prostředí, je vnímáno se značnými rozdíly a je proto nepoužitelné jako parametr k popisu specifických podmínek vozidla.
POZNÁMKA 2 - Zkoušky náhodně odebraných vozidel jsou zřídka prováděny v ideálním akustickém prostředí. Jsou-li měření prováděna na vozovce v akustickém prostředí, které zcela nesplňuje požadavky stanovené tímto dokumentem, mohou se získané výsledky značně lišit od výsledků získaných při stanovených podmínkách.

Označení ČSN ISO 362-1 (011686)
Katalogové číslo 517991
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 10. 2023
Datum účinnosti 1. 11. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135179916
Tato norma nahradila ČSN ISO 362-1 (011686) z července 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 362-2 (011686)
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 2: Kategorie L

ČSN ISO 362-3 (011686)
Akustika - Měření hluku vyzařovaného zrychlujícími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí

foo