ČSN EN ISO 7029 (011631) Aktuální vydání

Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví

ČSN EN ISO 7029 Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument poskytuje deskriptivní statistické údaje o odchylce prahu slyšení pro populace otologicky normálních osob různého věku v podmínkách monaurálního poslechu sluchátky. Pro populace ve věkovém rozmezí od 18 let do 80 let pro rozsah audiometrických kmitočtů od 125 Hz do 8 000 Hz specifikuje:
a) očekávanou hodnotu mediánu prahů slyšení vzhledem k mediánu prahu slyšení ve věku 18 let;
b) předpokládané statistické rozdělení nad a pod hodnotou mediánu.
Pro kmitočty od 3 000 Hz do 8 000 Hz jsou mediány a statistické rozdělení pro populace nad 70 let uvedeny pouze pro informaci.
Tento dokument rovněž poskytuje pro informaci očekávané hodnoty mediánů na audiometrických kmitočtech od 9 000 Hz do 12 500 Hz ve věkovém rozmezí od 22 let do 80 let.
Data jsou použitelná pro odhad velikosti ztráty sluchu způsobené určitým agens v populaci. Takové srovnání je platné, pokud studovaná populace sestává z otologicky normálních osob s výjimkou účinků specifického agens. Hluková expozice je příkladem konkrétního agens a pro tuto aplikaci jsou vybrané údaje z tohoto dokumentu označovány jako "databáze A" v ISO 1999.
POZNÁMKA 1: V ISO 1999:2013 je databáze A založena na předchozím vydání ISO 7029.
Údaje mohou být také použity k posouzení sluchu jednotlivce vzhledem k rozdělení prahů slyšení, které je normální pro věkovou skupinu osoby. Není však možné pro jednotlivce přesně stanovit, která část pozorované ztráty sluchu je přičítána akumulaci škodlivých účinků na sluch, které se zvyšují s věkem, a která část byla způsobena jinými faktory, jako je hluk.
Odchylka prahu slyšení, jak je zde definována, a hladina prahu slyšení, jak je definována v jiných mezinárodních normách (ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-5, ISO 389-8, ISO 8253-1, ISO 8253-2, IEC 60645-1) vyjadřuje sluchový práh jednotlivce nebo jednotlivého ucha vzhledem k
- očekávanému mediánu prahu slyšení věkové skupiny 18 let stejného pohlaví, nebo
- hladině referenční nuly specifikované v různých částech ISO 389.
Pokud hladina referenční nuly představuje medián populace ve věku 18 let, hodnoty obou veličin budou stejné.
POZNÁMKA 2: Hodnoty těchto dvou veličin nejsou vždy stejné z některých důvodů. Jedním z důvodů je to, že hladina referenční nuly byla stanovena na základě hladin prahů slyšení osob starších 18 let, včetně osob ve věku do 25 let nebo do 30 let, které mají v průměru mírně horší citlivost sluchu.
POZNÁMKA 3: ISO 28961 specifikuje očekávané statistické rozdělení prahů slyšení, vyjádřených v hladinách akustického tlaku v decibelech, pro populace otologicky normálních osob ve věku od 18 let do 25 let v podmínkách binaurálního poslechu ve volném poli. Umožňuje výpočet nejen na audiometrických kmitočtech, ale také na dalších kmitočtech v třetinooktávových intervalech od 20 Hz do 16 000 Hz.

Označení ČSN EN ISO 7029 (011631)
Katalogové číslo 505780
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135057801
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 7029 (011631) z července 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)