ČSN EN ISO 10846-1 (011676) Aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 1: Principy a směrnice

ČSN EN ISO 10846-1 Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 1: Principy a směrnice
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 10846 obsahuje vysvětlení principů, použitých v ISO 10846-2, ISO 10846-3, ISO 10846-4 a ISO 10846-5, pro určení přenosových vlastností pružných prvků na základě laboratorních měření a poskytuje pomoc při výběru odpovídající části z této řady. Je aplikovatelná na pružné prvky, které jsou použity pro snížení:
a) přenosu vibrací v rozsahu slyšitelných frekvencí (zvuk šířený konstrukcí, 20 Hz až 20 kHz) na konstrukci, která může například vyzařovat zvuk šířený do okolního prostředí (vzduchem, vodou nebo jinou tekutinou), a
b) přenosu nízkofrekvenčních vibrací (typicky od 1 Hz do 80 Hz), které mohou na příklad působit na člověka nebo mohou způsobit poškození konstrukcí všech velikostí, jestliže jsou vibrace příliš mohutné.
Data, která jsou získána pomocí měřicích metod popsaných v této části ISO 10846 a dále podrobněji popsaných v ISO 10846-2, ISO 10846-3, ISO 10846-4 a ISO 10846-5, mohou být použita pro:
- informace o výrobcích, které poskytují výrobci nebo dodavatelé,
- informace v průběhu vývoje výrobků,
- řízení jakosti, a
- výpočet přenosu vibrací přes pružné prvky.
Podmínkami platnosti měřicích metod jsou:
a) linearita vibračního chování pružných prvků (toto zahrnuje pružné prvky s nelineárními statickými charakteristikami závislosti výchylky na zatížení, pokud prvky vykazují přibližnou linearitu vibračního chování při daném statickém předepnutí), a
b) kontaktní styčné plochy izolátoru vibrací se sousední zdrojovou a přijímací konstrukcí lze považovat za bodové kontakty.

Označení ČSN EN ISO 10846-1 (011676)
Katalogové číslo 82705
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2009
Datum účinnosti 1. 2. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963827056
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10846-1 (011676) z listopadu 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10846-2 (011676)
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 2: Přímá metoda pro stanovení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

ČSN EN ISO 10846-3 (011676)
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 3: Nepřímá metoda určení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

ČSN EN ISO 10846-4 (011676)
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 4: Dynamická tuhost prvků s výjimkou pružných podpor pro translační pohyb

ČSN EN ISO 10846-5 (011676)
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 5: Metoda měření v budicím bodě pro stanovení nízkofrekvenční přenosové tuhosti pružných podpor pro translační pohyb