ČSN ISO 28961 (011632)

Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení otologicky normálních osob ve věku od 18 do 25 let pro poslech v podmínkách volného pole

ČSN ISO 28961 Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení otologicky normálních osob ve věku od 18 do 25 let pro poslech v podmínkách volného pole
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma poskytuje deskriptivní statistiku, percentily, rozdělení prahu slyšení, jehož středem je referenční prahová hodnota stanovená v normách ISO 226 a ISO 389-7. Střed a percentilové prahy jsou určovány za těchto podmínek:
a) zvukové pole je za nepřítomnosti posluchače tvořeno volnou postupnou rovinnou vlnou (volné pole);
b) zdroj zvuku je přímo před posluchačem (přímý dopad);
c) zvukovými signály jsou čisté (sinusové) tóny;
d) hladina akustického tlaku se měří za nepřítomnosti posluchače v místě, kde by ležel střed jeho hlavy;
e) poslech je binaurální;
f) posluchači jsou otologicky normální osoby ve věku od 18 do 25 let včetně.
POZNÁMKA 1: x-tý percentilový práh je hodnota prahu, pod kterou padne x % individuálních prahů populace. Rozdělení prahu byla v této mezinárodní normě odvozena z výsledků obsáhlých statistických analýz (viz příloha D).
POZNÁMKA 2: Nebyla ověřována použitelnost percentilů a hodnot parametrů udávaných v této mezinárodní normě pro poslech v podmínkách difuzního pole. Lze předpokládat, že v těchto podmínkách jsou použitelné pro kmitočty od 20 Hz do 250 Hz, kde je rozdíl mezi prahy ve volném a difuzním poli nulový, jak je uvedeno v ISO 389-7:2005, tabulka 1.
Percentily se udávají v číselném tvaru pro vyvolené kmitočty řady třetinooktávových pásem od 20 Hz do 16 000 Hz, včetně, podle normy ISO 266 a pro některé mezilehlé audiometrické kmitočty.
Percentily jsou použitelné k hodnocení sluchu jedince ve vztahu k rozdělení prahů slyšení za výše uvedených podmínek. Mohou být rovněž použity k hodnocení slyšitelnosti hluku s nízkou hladinou poblíž prahu slyšení.
POZNÁMKA 3: Příklad použití rozdělení prahu slyšení k hodnocení hluku lze nalézt v ISO 7779:2010, příloha D.

Označení ČSN ISO 28961 (011632)
Katalogové číslo 90853
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2012
Datum účinnosti 1. 7. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963908533
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 28 961
  • ČSN ISO 28961:2012
  • ČSN ISO 28 961:2012