ČSN EN ISO 11689 (011681)

Akustika - Postup porovnávání údajů o emisi hluku strojů a zařízení

ČSN EN ISO 11689 Akustika - Postup porovnávání údajů o emisi hluku strojů a zařízení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11689:1996. Evropská norma EN ISO 11689:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11689:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanovuje metodu stanovení stupně omezení hluku pro druh, typ, skupinu nebo podskupinu strojů nebo zařízení na základě údajů o emisi hluku. Je v zásadě aplikovatelná pro jakýchkoliv druh stroje a zařízení, pro který existuje zkušební předpis pro hluk, nebo jsou dostupné srovnatelné údaje o emisi hluku. Uvedené metody umožňují vyhodnotit emisi hluku jednotlivých strojů, nebo jednoho typu stroje vzhledem k dané skupině strojů, tj. umožňují porovnání akustických charakteristik stroje při srovnatelných neakustických údajích a při srovnatelném rozsahu použití. Z hlediska ochrany zdraví stojí za pozornost tyto definice: čl.3.2.- Naměřená hodnota emise hluku L: Buď hodnota časově průměrované hladiny akustického výkonu A LWA, nebo emisní hladina akustického tlaku A LPA, nebo emisní špičková hladina akustického tlaku C LpC,peak, které jsou určovány z měření, a čl.3.3 - Deklarovaná hodnota emise hluku: Deklarovaná hodnota hladiny akustického výkonu A LWAd, deklarovaná hodnota emisní hladiny akustického tlaku A LpAd, nebo deklarovaná hodnota emisní špičkové hladiny akustického tlaku C LpC,peak,d. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Klasifikace strojů, kapitolu 5 - Údaje o emisi hluku, kapitolu 6 - Prezentace hodnot emise hluku, kapitolu 7 - Vyhodnocení údajů o emisi hluku, kapitolu 8 - Postup při určování stupně omezení hluku, kapitolu 9 - Zaznamenávané informace a kapitolu 10 - Informace uváděné v protokolu. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A, B, C, D a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 11689 (01 1681) byla vydána v květnu 1998.

Označení ČSN EN ISO 11689 (011681)
Katalogové číslo 52346
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963523460
Změny a opravy Oprava 1 6.09t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)