ČSN ISO 1996-2 (011621) Aktuální vydání

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku

ČSN ISO 1996-2 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument popisuje, jak mohou být určovány hladiny akustického tlaku uvažované jako základ pro hodnocení hlukových limitů v životním prostředí nebo porovnání scénářů v územních studiích. Určení může být provedeno přímým měřením a extrapolací naměřených výsledků prostřednictvím výpočtů. Tento dokument je primárně uvažován pro použití ve venkovním prostředí, ale je uveden i návod pro měření ve vnitřním prostředí. Je flexibilní a do velké míry uživatel určuje měřicí úsilí a tím nejistotu měření, která je stanovena a uvedena v každém případě. Tak nejsou nastaveny žádné limity pro přípustnou maximální nejistotu. Často jsou výsledky měření kombinovány s přepočty na referenční provozní podmínky nebo na referenční podmínky šíření, rozdílné od podmínek během vlastního měření. Tento dokument může být použit pro všechny druhy zdrojů hluku v životním prostředí, jako např. hluk ze silniční a železniční dopravy, leteckého a průmyslového hluku.

Označení ČSN ISO 1996-2 (011621)
Katalogové číslo 505464
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135054640
Tato norma nahradila ČSN ISO 1996-2 (011621) z srpna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 1996-1 (011621)
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení