ČSN EN ISO 11357-1 (640748) Nové vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy

ČSN EN ISO 11357-1 Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Soubor ISO 11357 specifikuje několik metod diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) pro termickou analýzu polymerů a směsí polymerů, např.
- termoplastů (polymerů, směsí pro tváření a dalších materiálů pro tváření, obsahujících nebo neobsahujících plniva, vlákna nebo vyztužující materiály);
- reaktoplastů (nevytvrzených nebo vytvrzených materiálů, obsahujících nebo neobsahujících plniva, vlákna nebo vyztužující materiály); a
- elastomerů (obsahujících nebo neobsahujících plniva, vlákna nebo vyztužující materiály).
Soubor ISO 11357 je určen pro zkoumání a měření různých vlastností a jevů souvisejících s výše uvedenými materiály, např.
- fyzikálních přeměn (skelný přechod, fázové přechody, např. tání a krystalizace, polymorfní přechody atd.);
- chemických reakcí (polymerace, síťování, a vytvrzování elastomerů a reaktoplastů atd.);
- stability vůči oxidaci; a
- tepelné kapacity.
Tento dokument specifikuje řadu všeobecných hledisek diferenciální snímací kalorimetrie společných pro všechny následující části, např. princip a zkušební zařízení, odběr vzorků, kalibraci, všeobecná hlediska postupu a protokol o zkoušce.
Detaily provádění specifických metod jsou uvedeny v dalších částech souboru ISO 11357 (viz předmluva).

Označení ČSN EN ISO 11357-1 (640748)
Katalogové číslo 518290
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2023
Datum účinnosti 1. 12. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135182909
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11357-1 (640748) z dubna 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11357-2 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu

ČSN EN ISO 11357-3 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace

ČSN EN ISO 11357-4 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity

ČSN EN ISO 11357-5 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 5: Stanovení charakteristických reakčních teplot a časů, entalpie reakce a stupně konverze

ČSN EN ISO 11357-6 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT)

ČSN EN ISO 11357-7 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace

ČSN EN ISO 11357-8 (640748)
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 8: Stanovení tepelné vodivosti

foo