Třída 64 - PLASTY

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN EN ISO 472 (640001) - říjen 2015 aktuální vydání

Plasty - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.16t, A1 8.19t

2 240 Kč

ČSN EN ISO 1043-1 (640002) - červen 2012 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.16t

355 Kč

ČSN EN ISO 1043-2 (640002) - červen 2012 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály

125 Kč

ČSN EN ISO 1043-3 (640002) - květen 2017 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1043-4 (640002) - únor 2022 nové vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 64 0003 (640003) - říjen 1996

Plasty. Zhodnocení plastového odpadu. Názvosloví

125 Kč

ČSN EN ISO 11469 (640004) - duben 2017 aktuální vydání

Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17422 (640005) - leden 2020

Plasty - Environmentální aspekty - Obecné směrnice pro jejich začleňování do norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 20457 (640006) - duben 2020

Tvářené části z plastů - Tolerance a přijatelné podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 10350-1 (640009) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření

230 Kč

ČSN EN ISO 10350-2 (640009) - únor 2021 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11403-1 (640010) - leden 2022 nové vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11403-2 (640010) - duben 2013 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11403-3 (640010) - leden 2022 nové vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti

340 Kč

ČSN 64 0011 (640011) - duben 1991

Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy

190 Kč

ČSN EN ISO 483 (640020) - červen 2006 aktuální vydání

Plasty - Malé nádoby pro kondicionování a zkoušení s využitím vodných roztoků a udržování relativní vlhkosti na konstantní hodnotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14987 (640030) - červenec 2007

Plasty - Hodnocení odstranitelnosti plastového odpadu v čistírnách odpadních vod - Plán zkoušek pro konečné schválení a specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15836-1 (640035) - listopad 2010

Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 1: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 0,75 mm nebo větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15836-2 (640035) - listopad 2010

Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 2: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 1,5 mm nebo větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 64 0054 (640054) - prosinec 1974

Plasty. Viditelné vady ve výrobcích ze sklem vyztužených plastů a jejich klasifikace

440 Kč

ČSN 64 0090 (640090) - únor 1991

Plasty. Skladování výrobků z plastů

65 Kč

ČSN EN ISO 6186 (640109) - červenec 1999

Plasty - Stanovení sypatelnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 1183-1 (640111) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 1183-2 (640111) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu

230 Kč

ČSN EN ISO 1183-3 (640111) - září 2000

Plasty - Stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 3: Metoda plynového pyknometru

190 Kč

ČSN EN ISO 62 (640112) - srpen 2008 aktuální vydání

Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - červen 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení obsahu vody

350 Kč

ČSN EN ISO 2556 (640116) - červen 2001

Plasty - Stanovení rychlosti propustnosti pro plyny u fólií a tenkých desek při atmosférickém tlaku - Manometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3915 (640131) - květen 2000

Plasty - Měření odporu vodivých plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 22007-1 (640142) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22007-2 (640142) - únor 2016 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22007-3 (640142) - červenec 2012

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 3: Metoda analýzy teplotní vlny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22007-4 (640142) - březen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22007-6 (640142) - září 2015

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 6: Srovnávací metoda pro nízkou tepelnou vodivost použitím teplotně modulovaného pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 64 0143 (640143) - leden 1961

Zkoušky tuhých nekovových materiálů. Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti

65 Kč

ČSN 64 0149 (640149) - říjen 1977

Stanovení vznětlivosti materiálů

125 Kč

ČSN EN ISO 5659-2 (640150) - prosinec 2017 aktuální vydání

Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 4892-1 (640152) - prosinec 2016 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4892-2 (640152) - listopad 2013 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.22t

355 Kč

ČSN EN ISO 4892-3 (640152) - září 2016 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

340 Kč

ČSN EN 16465 (640153) - duben 2016

Plasty - Kalibrační metody pro teploměry typu černý standard a bílý standard a teploměry typu černý panel a bílý panel používané u přirozeného a umělého stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16472 (640155) - září 2014

Plasty - Metoda pro zrychlenou fotodegradaci použitím střednětlakých rtuťových lamp

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16795 (640156) - červenec 2016

Plasty - Metoda pro stanovení akumulovaného tepla rovinných ploch pomocí simulace slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 64 0181 (640181) - říjen 1986

Plasty. Metody stanovení tloušťky fólií a desek

125 Kč

ČSN 64 0201 (640201) - květen 1990

Zkoušení plastů. Vzorkování

190 Kč

ČSN EN ISO 10724-1 (640202) - červen 2002

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles

230 Kč

ČSN EN ISO 10724-2 (640202) - červenec 2001

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 2: Malé desky

230 Kč

ČSN EN ISO 295 (640203) - říjen 2004

Plasty - Příprava zkušebních těles z reaktoplastů lisováním

230 Kč

ČSN EN ISO 291 (640204) - leden 2009 aktuální vydání

Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 293 (640207) - únor 2006

Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů

190 Kč

ČSN EN ISO 2818 (640208) - září 2019 aktuální vydání

Plasty - Příprava zkušebních těles obráběním

340 Kč

ČSN EN ISO 3167 (640209) - leden 2015

Plasty - Víceúčelová zkušební tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 294-1 (640210) - únor 2018 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

350 Kč

ČSN EN ISO 294-2 (640210) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 294-3 (640210) - leden 2021 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 294-4 (640210) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 294-5 (640210) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1624 (640212) - září 2002 aktuální vydání

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza mokrým způsobem

190 Kč

ČSN 64 0213 (640213) - duben 1986

Zkoušení plastů. Stanovení zrnitosti

125 Kč

ČSN EN ISO 3451-1 (640219) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 1: Obecné metody

230 Kč

ČSN EN ISO 3451-4 (640219) - duben 2001 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 4: Polyamidy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3451-5 (640219) - leden 2003 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 5: Polyvinylchlorid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4610 (640220) - červenec 2002 aktuální vydání

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza použitím prosévacího přístroje s proudem vzduchu

190 Kč

ČSN EN ISO 20753 (640226) - červen 2019 aktuální vydání

Plasty - Zkušební tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16012 (640228) - leden 2017

Plasty - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1122 (640231) - prosinec 2001

Plasty - Stanovení kadmia - Metoda rozkladu za mokra

190 Kč

ČSN EN ISO 120 (640235) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Stanovení volného amoniaku a amonných sloučenin - Kolorimetrická srovnávací metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 172 (640236) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Důkaz volného amoniaku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 6427 (640240) - listopad 2014

Plasty - Stanovení látek extrahovatelných organickými rozpouštědly (konvenční metody)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 175 (640242) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 176 (640243) - září 2005 aktuální vydání

Plasty - Stanovení úbytku změkčovadel metodou aktivního uhlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 177 (640244) - srpen 2017

Plasty - Stanovení migrace změkčovadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 64 0245 (640245) - listopad 1978

Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle

125 Kč

ČSN EN ISO 10927 (640250) - leden 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 489 (640281) - únor 2000

Plasty - Stanovení indexu lomu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 13468-1 (640283) - leden 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 1: Jednopaprskový přístroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13468-2 (640283) - prosinec 2021 aktuální vydání

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 2: Dvoupaprskový přístroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 64 0311 (640311) - červenec 1990

Plasty. Stanovení obsahu těkavých látek

65 Kč

ČSN 64 0312 (640312) - srpen 1984

Polyetylén. Stanovení součinitele narůstání taveniny

125 Kč

ČSN EN ISO 1158 (640323) - červen 1999

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení obsahu chloru

190 Kč

ČSN EN ISO 1264 (640326) - září 1998

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení pH vodného výluhu

125 Kč

ČSN EN ISO 1675 (640331) - červen 1999

Plasty - Kapalné pryskyřice - Stanovení hustoty pyknometrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3001 (640332) - listopad 1999

Plasty - Epoxidové sloučeniny - Stanovení epoxidového ekvivalentu

190 Kč

ČSN EN ISO 119 (640336) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Stanovení volných fenolů - Jodometrická metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 2114 (640343) - červenec 2001 aktuální vydání

Plasty (polyesterové pryskyřice) a nátěrové hmoty (pojiva) - Stanovení dílčího a celkového čísla kyselosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.05t

250 Kč

ČSN EN ISO 2555 (640346) - prosinec 2018

Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity použitím rotačního viskozimetru s jednoduchým válcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3219-1 (640347) - prosinec 2021

Reologie - Část 1: Slovník a značky používané u rotačních a oscilačních měření reologických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3219-2 (640347) - prosinec 2021

Reologie - Část 2: Obecné zásady rotačních a oscilačních měření reologických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12058-1 (640348) - únor 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou - Část 1: Metoda s nakloněnou trubicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 64 0349 (640349) - listopad 1982

Plasty. Stanovení dynamické viskozity Höpplerovým reoviskozimetrem

125 Kč

ČSN EN ISO 1628-1 (640355) - říjen 2021 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Obecné principy

230 Kč

ČSN EN ISO 1628-2 (640355) - leden 2021 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 2: Polyvinylchlorid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1628-3 (640355) - listopad 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny

190 Kč

ČSN EN ISO 1628-5 (640355) - září 2015

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 5: Homopolymery a kopolymery termoplastických polyesterů (TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16014-5 (640360) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15791-1 (640405) - červen 2014 aktuální vydání

Plasty - Vývoj a používání požárních testů ve středním měřítku pro výrobky z plastů - Část 1: Obecný návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13927 (640411) - říjen 2015 aktuální vydání

Plasty - Zjednodušená metoda stanovení vývinu tepla s použitím kónického zdroje sálavého tepla a detekce pomocí termočlánků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25762 (640415) - duben 2014 aktuální vydání

Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních vlastností polymerních kompozitů vyztužených vlákny

350 Kč

ČSN EN ISO 22526-1 (640501) - květen 2022

Plasty - Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22526-2 (640501) - květen 2022

Plasty - Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu - Část 2: Uhlíková stopa materiálu, množství (hmotnost) CO2 odstraněné z ovzduší a zabudované do polymerní molekuly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22526-3 (640501) - květen 2022

Plasty - Uhlíková a environmentální stopa plastů z biologického materiálu - Část 3: Uhlíková stopa procesu, požadavky a směrnice pro kvantifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22404 (640502) - květen 2022

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích materiálů vystavených mořskému sedimentu - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22403 (640503) - květen 2022

Plasty - Stanovení inherentní aerobní biodegradability materiálů vystavených mořskému inokulu za laboratorních mezofilních aerobních podmínek - Zkušební metody a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17417 (640505) - květen 2021

Stanovení celkové biodegradace plastových materiálů ve vodném systému za anoxických (denitrifikačních) podmínek - Metoda měřením nárůstu tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22766 (640506) - květen 2022

Plasty - Stanovení stupně rozpadu plastového materiálu v mořském prostředí za skutečných terénních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23977-1 (640507) - květen 2022

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace plastových materiálů vystavených mořské vodě - Část 1: Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23977-2 (640507) - květen 2022

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace plastových materiálů vystavených mořské vodě - Část 2: Metoda měřením spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14851 (640510) - říjen 2019 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14852 (640511) - leden 2022 nové vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14855-1 (640512) - květen 2013 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 1: Obecná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14855-2 (640512) - únor 2019 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17556 (640513) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10210 (640514) - červen 2018

Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17228 (640515) - srpen 2019

Plasty - Polymery, plasty a plastové výrobky z biologického materiálu - Terminologie, charakteristiky a hlášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14853 (640516) - červen 2018

Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace plastů ve vodném prostředí - Metoda založená na stanovení produkce bioplynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15985 (640517) - červen 2018

Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace za podmínek anaerobního rozkladu při vysokém obsahu pevných látek - Metoda založená na analýze uvolněného bioplynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18830 (640518) - červen 2018

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment písku - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19679 (640519) - leden 2021 aktuální vydání

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 306 (640521) - červen 2014 aktuální vydání

Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST)

340 Kč

ČSN 64 0526 (640526) - září 1995 aktuální vydání

Zkoušení plastů. Stanovení součinitele tepelné vodivosti

125 Kč

ČSN 64 0528 (640528) - leden 1993

Plasty. Stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti.

65 Kč

ČSN 64 0532 (640532) - leden 1993

Plasty. Stanovení žlutosti přírodního granulátu polypropylénu

125 Kč

ČSN 64 0533 (640533) - leden 1993

Plasty. Stanovení rozpustnosti polypropylénu v P-xylénu při standardní teplotě 23 °C

65 Kč

ČSN EN ISO 16929 (640540) - listopad 2021 aktuální vydání

Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastových materiálů za definovaných podmínek kompostování ve zkoušce v poloprovozním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 64 0600 (640600) - leden 1993

Plasty. Stanovení přilnavosti fólií a plošných materiálů po stlačení

65 Kč

ČSN EN ISO 6383-1 (640601) - červenec 2016

Plasty - Fólie a desky - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání - Část 1: Metoda trouser

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 527-1 (640604) - duben 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy

340 Kč

ČSN EN ISO 527-2 (640604) - říjen 2012 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

230 Kč

ČSN EN ISO 527-3 (640604) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky

190 Kč

ČSN EN ISO 527-4 (640604) - červen 2022 nové vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 527-5 (640604) - červen 2022 nové vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 604 (640606) - duben 2004 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tlakových vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 178 (640607) - listopad 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení ohybových vlastností

350 Kč

ČSN 64 0609 (640609) - říjen 1977

Zkoušení plastů. Stanovení smrštění smrštitelných fólií

125 Kč

ČSN 64 0610 (640610) - červen 1977

Zkoušení plastů. Stanovení rozměrové stálosti fólií

125 Kč

ČSN EN ISO 179-1 (640612) - prosinec 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN EN ISO 179-2 (640612) - leden 2021 aktuální vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN ISO 6383-2 (640613) - květen 1995

Plasty. Fólie. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 2: Elmendorfova metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 6.95, Z1 11.04t

222 Kč

ČSN EN ISO 13802 (640614) - prosinec 2015 aktuální vydání

Plasty - Ověřování zkušebních rázových strojů používajících rázové kyvadlo - Charpy, Izod a rázová houževnatost v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6721-1 (640615) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6721-2 (640615) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6721-3 (640615) - září 2021 aktuální vydání

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 3: Ohybové kmity - Metoda rezonanční křivky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 180 (640616) - červenec 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou lzod

230 Kč

ČSN 64 0618 (640618) - listopad 1975

Zkoušení plastů. Únava při kmitavém namáhání

190 Kč

ČSN EN ISO 2039-1 (640619) - srpen 2003 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 1: Metoda vtlačením kuličky

190 Kč

ČSN EN ISO 2039-2 (640619) - duben 2000

Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost dle Rockwella

190 Kč

ČSN 64 0620 (640620) - říjen 1983

Plasty. Stanovení teploty křehnutí při ohybu

190 Kč

ČSN EN ISO 899-1 (640621) - červenec 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

250 Kč

ČSN EN ISO 899-2 (640621) - leden 2004 aktuální vydání

Plasty - Stanovení krípového chování - Část 2: Kríp v ohybu při tříbodovém zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.15t

295 Kč

ČSN EN ISO 868 (640624) - říjen 2003 aktuální vydání

Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

190 Kč

ČSN EN ISO 21509 (640625) - leden 2016

Plasty a ebonit - Ověřování tvrdoměrů Shore

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8256 (640627) - duben 2005 aktuální vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti v tahu

340 Kč

ČSN EN ISO 6603-1 (640628) - prosinec 2000 aktuální vydání

Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN EN ISO 6603-2 (640628) - srpen 2001 aktuální vydání

Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN 64 0662 (640662) - srpen 1973

Zkoušení plastů. Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vyztužených plastů

125 Kč

ČSN EN ISO 14130 (640663) - květen 1999

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení zdánlivé mezilaminární smykové pevnosti metodou krátkého nosníku

230 Kč

ČSN EN ISO 14125 (640664) - červen 1999

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.03t, A1 8.11t

485 Kč

ČSN EN ISO 14129 (640666) - červen 1999

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Tahová zkouška na ±45° laminátech pro stanovení křivky smykové napětí / smyková deformace, smykového modulu a smykové pevnosti v rovině

190 Kč

ČSN EN 17129 (640667) - červen 2019

Plastové kompozity vyztužené nekonečnými vlákny - Jednosměrně tažené tyče - Stanovení tahových vlastností rovnoběžně se směrem vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12114 (640672) - červen 1999

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení vytvrzovacích charakteristik

230 Kč

ČSN EN ISO 12115 (640673) - červen 1999

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení tekutosti, zrání a skladovatelnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11248 (640674) - leden 2000

Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Hodnocení krátkodobé odolnosti při zvýšených teplotách

125 Kč

ČSN EN ISO 11358-1 (640740) - prosinec 2014

Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 11359-1 (640745) - prosinec 2017

Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 1: Základní principy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 11359-2 (640745) - prosinec 2017

Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 2: Stanovení teplotního koeficientu délkové roztažnosti a teploty skelného přechodu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11357-1 (640748) - duben 2017 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy

350 Kč

ČSN EN ISO 11357-2 (640748) - září 2020 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11357-3 (640748) - listopad 2018 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11357-4 (640748) - září 2021 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11357-5 (640748) - srpen 2014

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 5: Stanovení charakteristických reakčních teplot a časů, entalpie reakce a stupně konverze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11357-6 (640748) - říjen 2018 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11357-7 (640748) - březen 2016 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11357-8 (640748) - září 2021

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 8: Stanovení tepelné vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 75-1 (640753) - říjen 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 75-2 (640753) - listopad 2013 aktuální vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit

230 Kč

ČSN EN ISO 75-3 (640753) - leden 2005 aktuální vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.06t

210 Kč

ČSN EN ISO 9773 (640754) - září 1999

Stanovení hořlavosti tenkých ohebných vzorků při působení malého plamene jako zdroje zapálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4589-1 (640756) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4589-2 (640756) - listopad 2017

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4589-3 (640756) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 64 0757 (640757) - říjen 1977

Zkoušení plastů. Stanovení hořlavosti plastů ve formě folií

125 Kč

ČSN 64 0758 (640758) - březen 1979

Plasty. Stanovení kyanovodíku ve zplodinách hoření plastů

65 Kč

ČSN EN ISO 22088-1 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 1: Obecné pokyny

190 Kč

ČSN EN ISO 22088-2 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-3 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-4 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-5 (640764) - leden 2010

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 5: Metoda konstantní deformace v tahu

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-6 (640764) - leden 2010

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti

230 Kč

ČSN 64 0766 (640766) - květen 1979

Zkoušení plastů. Stanovení odolnosti polyetylénu proti korozi za napětí v prostředí tenzoaktivních látek

190 Kč

ČSN EN ISO 2578 (640768) - září 1999

Plasty - Stanovení mezních hodnot čas-teplota po dlouhotrvajícím působení tepla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 64 0770 (640770) - říjen 1983

Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů

230 Kč

ČSN EN ISO 877-1 (640771) - květen 2011

Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 1: Obecné pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 877-2 (640771) - květen 2011

Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 2: Vystavení přímému stárnutí a vystavení sklem filtrovanému slunečnímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 877-3 (640771) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4611 (640772) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty - Stanovení účinků vlhkého tepla, skrápění vodou a solné mlhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 29664 (640775) - srpen 2017

Plasty - Umělé stárnutí včetně rozkladu kyselinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 846 (640780) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14995 (640781) - červenec 2007

Plasty - Hodnocení kompostability - Zkušební plán a specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 22196 (640782) - červenec 2021

Měření antibakteriální aktivity na plastech a jiných neporézních površích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 21702 (640783) - červenec 2021

Měření antivirové aktivity na plastech a jiných neporézních površích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 7808 (640810) - červen 1999

Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Stanovení tokového chování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1133-1 (640861) - červenec 2012

Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 1133-2 (640861) - červenec 2012

Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost

230 Kč

ČSN EN ISO 3146 (640862) - květen 2001

Plasty - Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.03t

210 Kč

ČSN EN ISO 20200 (640873) - červenec 2016 aktuální vydání

Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za simulovaných podmínek kompostování v laboratorním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3672-1 (641201) - květen 2002

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) - Část 1: Systém označování

230 Kč

ČSN EN ISO 3672-2 (641201) - květen 2002

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 584 (641202) - březen 1999

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení reaktivity při 80 °C (obecná metoda)

190 Kč

ČSN EN ISO 2554 (641211) - srpen 1999

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení hydroxylového čísla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 2535 (641212) - duben 2003 aktuální vydání

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení doby gelace při teplotě okolí

230 Kč

ČSN EN ISO 3673-1 (641301) - červen 2000

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 3673-2 (641301) - prosinec 2012 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností zesíťovaných epoxidových pryskyřic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4615 (641311) - leden 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového obsahu chloru

190 Kč

ČSN EN ISO 3521 (641312) - červen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového objemového smrštění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4895 (641313) - prosinec 2014 aktuální vydání

Plasty - Kapalné epoxidové pryskyřice - Stanovení sklonu ke krystalizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7327 (641320) - červenec 1998

Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Stanovení volné kyseliny v anhydridu

125 Kč

ČSN EN ISO 4597-1 (641321) - březen 2009 aktuální vydání

Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9702 (641322) - srpen 1999

Plasty - Aminová tvrdidla pro epoxidy - Stanovení obsahu dusíku v primárních, sekundárních a terciárních aminových skupinách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 21627-1 (641330) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 1: Anorganický chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21627-2 (641330) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 2: Snadno zmýdelnitelný chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21627-3 (641330) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 3: Celkový chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10082 (641501) - listopad 2000 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Definice a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN ISO 9771 (641510) - srpen 1998

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení pseudoadiabatického vzrůstu teploty kapalných rezolů vytvrzovanných v kyselém prostředí

125 Kč

ČSN ISO 8975 (641511) - květen 1994

Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení pH

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.96t

157 Kč

ČSN EN ISO 8988 (641512) - duben 2007 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu hexamethylen-tetraminu - Metoda podle Kjehdala, perchlorátová metoda a metoda přímé titrace kyselinou chlorovodíkovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8989 (641513) - srpen 1999

Plasty - Kapalné fenolické pryskyřice - Stanovení mísitelnosti s vodou

125 Kč

ČSN ISO 9944 (641514) - únor 1994

Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení elektrické vodivosti pryskyřičných extraktů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.96t

97 Kč

ČSN EN ISO 8987 (641516) - březen 2006 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reaktivity na desce ke stanovení B-času

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8974 (641518) - prosinec 2002 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu zbytkového fenolu plynovou chromatografií

230 Kč

ČSN EN ISO 9396 (641519) - červenec 2001 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení doby gelace při dané teplotě v automatickém přístroji

125 Kč

ČSN EN ISO 8619 (641521) - srpen 2005 aktuální vydání

Plasty - Práškové fenolické pryskyřice - Stanovení délky toku na vyhřívané skleněné desce

125 Kč

ČSN EN ISO 308 (641523) - březen 1999

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení acetonového extraktu (zdánlivý obsah pryskyřice v nevytvrzeném materiálu)

125 Kč

ČSN EN ISO 11402 (641524) - září 2005 aktuální vydání

Fenolické, aminové a kondenzační pryskyřice - Stanovení obsahu volného formaldehydu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11401 (641525) - srpen 1999

Plasty - Fenolické pryskyřice - Separace kapalinovou chromatografií

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 11409 (641526) - srpen 1999

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reakčních tepel a teplot metodou DSC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 3671 (642014) - září 1999

Plasty - Aminoplastové lisovací hmoty - Stanovení těkavých složek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 11667 (642015) - prosinec 1999

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení obsahu pryskyřice, vyztužujících vláken a minerálního plniva - Rozpouštěcí metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4614 (642016) - leden 2000

Plasty - Melamin-formaldehydové výlisky - Stanovení extrahovatelného formaldehydu

190 Kč

ČSN EN 1842 (642031) - září 1998

Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů (SMC - BMC) - Stanovení smrštění při lisování

125 Kč

ČSN EN ISO 10352 (642032) - březen 2021 aktuální vydání

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení plošné hmotnosti a plošné hmotnosti vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13677-1 (642033) - září 2003

Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 1: Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13677-2 (642033) - září 2003

Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13677-3 (642033) - září 2003

Vyztužené lisovací hmoty z termoplastů - Specifikace pro GMT - Část 3: Specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14598-1 (642034) - prosinec 2005

Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14598-2 (642034) - prosinec 2005

Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 2: Zkušební metody a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14598-3 (642034) - prosinec 2005

Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastu - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 3: Specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 60 (642101) - leden 2000

Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou

125 Kč

ČSN EN ISO 61 (642102) - leden 2000

Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které neprojdou standardní nálevkou

125 Kč

ČSN EN ISO 14526-1 (642201) - říjen 2000

Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14526-2 (642201) - říjen 2000

Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14526-3 (642201) - říjen 2000

Plasty - Fenolické práškové lisovací hmoty (PF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

190 Kč

ČSN EN ISO 14527-1 (642202) - říjen 2000

Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF- PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14527-2 (642202) - říjen 2000

Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14527-3 (642202) - říjen 2000

Plasty - Močovino-formaldehydové a močovino/melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (UF- a UF/MF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

125 Kč

ČSN EN ISO 14528-1 (642203) - září 2000

Plasty - Melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (MF-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14528-2 (642203) - září 2000

Plasty - Melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (MF-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14528-3 (642203) - září 2000

Plasty - Melamin-formaldehydové práškové lisovací hmoty (MF-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

190 Kč

ČSN EN ISO 14529-1 (642204) - září 2000

Plasty - Melamin/fenolické práškové lisovací hmoty (MP-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14529-2 (642204) - září 2000

Plasty - Melamin/fenolické práškové lisovací hmoty (MP-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14529-3 (642204) - září 2000

Plasty - Melamin/fenolické práškové lisovací hmoty (MP-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

190 Kč

ČSN EN ISO 14530-1 (642205) - říjen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové práškové lisovací hmoty (UP-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 14530-2 (642205) - říjen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové práškové lisovací hmoty (UP-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 14530-3 (642205) - říjen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové práškové lisovací hmoty (UP-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

125 Kč

ČSN EN ISO 15252-1 (642206) - říjen 2000

Plasty - Epoxidové práškové lisovací hmoty (EP-PMCs) - Část 1: Systém označování a podklady pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 15252-2 (642206) - říjen 2000

Plasty - Epoxidové práškové lisovací hmoty (EP-PMCs) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 15252-3 (642206) - říjen 2000

Plasty - Epoxidové práškové lisovací hmoty (EP-PMCs) - Část 3: Požadavky na vybrané lisovací hmoty

190 Kč

ČSN EN ISO 14896 (642420) - říjen 2009 aktuální vydání

Plasty - Suroviny pro polyurethany - Stanovení obsahu izokyanátu

190 Kč

ČSN EN ISO 19064-1 (642601) - leden 2017

Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19064-2 (642601) - říjen 2020

Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19065-1 (642602) - červen 2015

Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitryl-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 1: Systém pro označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19065-2 (642602) - říjen 2019

Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitril-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24022-1 (642610) - březen 2021

Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24022-2 (642610) - prosinec 2020

Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19063-1 (642611) - leden 2017

Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19063-2 (642611) - březen 2021

Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19062-1 (642720) - leden 2017

Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19062-2 (642720) - říjen 2019

Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19066-1 (642740) - březen 2015

Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19066-2 (642740) - říjen 2020

Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14631 (642840) - leden 2022 nové vydání

Vytlačované desky z rázově houževnatého polystyrenu (PS-I) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15015 (642841) - září 2011 aktuální vydání

Plasty - Vytlačované desky z rázově houževnatých modifikovaných kopolymerů na bázi akrylonitril-styrenu (ABS, AEPDS a ASA) - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17855-1 (643010) - květen 2015

Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

190 Kč

ČSN EN ISO 17855-2 (643010) - září 2016

Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15527 (643020) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Lisované desky z polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21304-1 (643030) - říjen 2019

Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21304-2 (643030) - srpen 2021

Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21301-1 (643040) - srpen 2019

Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21301-2 (643040) - srpen 2019

Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14632 (643045) - prosinec 2021 aktuální vydání

Vytlačované desky z polyethylenu (PE-HD) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19069-1 (643051) - září 2015

Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření a vytlačování - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN ISO 19069-2 (643051) - září 2016

Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15013 (643055) - květen 2008 aktuální vydání

Plasty - Vytlačované desky z polypropylenu (PP) - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 4577 (643056) - březen 2020 aktuální vydání

Plasty - Polypropylen a kopolymery polypropylenu - Stanovení termooxidační stability na vzduchu - Metoda v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15701 (643060) - květen 2017 aktuální vydání

Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13000-1 (643070) - březen 2022 nové vydání

Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 1: Požadavky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13000-2 (643070) - březen 2022 nové vydání

Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21970-1 (643075) - březen 2020 aktuální vydání

Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21970-2 (643075) - březen 2020 aktuální vydání

Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21302-1 (643080) - prosinec 2019

Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21302-2 (643080) - prosinec 2019

Plasty - Polybutylen-1 (PB-1) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12162 (643100) - červen 2010 aktuální vydání

Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky - Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient

190 Kč

ČSN EN ISO 9969 (643102) - červen 2016 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti

190 Kč

ČSN EN ISO 9967 (643103) - červen 2016 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru

230 Kč

ČSN EN ISO 13478 (643104) - květen 2009 aktuální vydání

Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v plném měřítku (FST)

230 Kč

ČSN EN ISO 13479 (643105) - duben 2010 aktuální vydání

Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti šíření trhliny - Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem

190 Kč

ČSN EN ISO 13477 (643107) - květen 2009 aktuální vydání

Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku v ustáleném stavu (zkouška S4)

230 Kč

ČSN EN ISO 7686 (643110) - prosinec 2005

Plastové trubky a tvarovky - Stanovení neprůhlednosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10147 (643111) - srpen 2013

Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu

190 Kč

ČSN EN ISO 3501 (643113) - červenec 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3503 (643114) - září 2015

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti spojů vnitřním přetlakem při ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3458 (643115) - říjen 2015

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti vnitřním přetlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2505 (643116) - prosinec 2005

Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění - Metoda zkoušení a parametry

125 Kč

ČSN EN ISO 6259-1 (643117) - říjen 2015 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecná zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 6259-2 (643117) - duben 2021

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6259-3 (643117) - prosinec 2015

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Trubky z polyolefinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 580 (643119) - září 2005

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Vstřikované tvarovky z termoplastů - Vizuální stanovení vlivu zahřátí

190 Kč

ČSN EN 802 (643120) - srpen 1996

Plastové potrubní systémy. Vstřikované tvarovky z termoplastů pro tlakové potrubní systémy. Stanovení maximální deformace drcením

125 Kč

ČSN EN ISO 1167-1 (643124) - leden 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecná metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 1167-2 (643124) - leden 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek

125 Kč

ČSN EN ISO 1167-3 (643124) - leden 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)

230 Kč

ČSN EN ISO 1167-4 (643124) - únor 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav

190 Kč

ČSN EN ISO 13229 (643125) - únor 2012

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové použití - Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení viskozitního čísla a K-hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 705 (643127) - říjen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené reaktoplastové (GRP) trubky a fitinky - Metody pro regresní analýzu a jejich použití

350 Kč

ČSN EN 761 (643128) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z termoplastů (GRP) - Stanovení krípového faktoru za sucha

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3459 (643129) - září 2015

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení těsnosti za podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 637 +AC (643130) - listopad 1997 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Součásti ze sklem vyztužených plastů - Stanovení obsahu složek gravimetrickou metodou

125 Kč

ČSN EN ISO 13968 (643132) - duben 2009

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové pružnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16871 (643136) - únor 2004

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky a tvarovky z plastů - Metody přímého (přirozeného) stárnutí

230 Kč

ČSN EN ISO 8795 (643137) - prosinec 2001

Plastové potrubní systémy pro rozvod pitné vody - Stanovení migrace - Stanovení migračních hodnot plastových trubek, tvarovek a jejich spojů

340 Kč

ČSN EN 1393 (643138) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počátečních podélných tahových vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1394 (643139) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1447 +A1 (643140) - květen 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8483 (643141) - březen 2020 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 1120 (643143) - duben 1998 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužené skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení odolnosti proti účinku chemikálií na vnitřní straně úřezu deformovaného stlačením

190 Kč

ČSN EN 1119 (643144) - listopad 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Spoje pro sklem vyztužené plastové trubky a tvarovky z reaktoplastů (GRP) - Zkouška těsnosti a odolnosti proti poškození ohebných spojů s elastomerním těsněním, které nejsou odolné speciálnímu namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 10468 (643146) - leden 2019 aktuální vydání

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10466 (643147) - květen 2022 nové vydání

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1228 (643148) - listopad 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 1229 (643149) - listopad 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky a tvarovky z termosetů (GRP) - Stanovení nepropustnosti stěny krátkodobým vnitřním přetlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1705 (643150) - leden 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení celistvosti ventilů po vystavení vnějšímu nárazu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN ISO 7432 (643151) - květen 2022 nové vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Zkušební metody pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 12099 (643152) - červenec 1998

Plastové potrubní systémy - Materiály a komponenty z polyethylénu - Stanovení obsahu těkavých látek

125 Kč

ČSN EN 12119 (643154) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z polyethylenu (PE) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti teplotním cyklům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1680 (643155) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily pro polyethylenové potrubní systémy - Stanovení netěsnosti před a po ohybu zkušebním mechanismem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 917 (643156) - červenec 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení odolnosti vnitřním přetlakem a vodotěsnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1704 (643157) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení odolnosti celistvosti ventilů opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1716 (643158) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Polyethylenové (PE) navrtávací objímky s paralelním vývodem - Stanovení rázové odolnosti navrtávací objímky s paralelním vývodem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 12095 (643159) - červenec 1998

Plastové potrubní systémy - Konzoly pro okapové svody - Stanovení pevnosti konzoly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN ISO 8533 (643160) - březen 2020 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 12100 (643162) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Polyethylenové (PE) ventily - Stanovení odolnosti ohybu mezi podpěrami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 12106 (643163) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Trubky z polyethylenu (PE) - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku po promáčknutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 17778 (643164) - říjen 2015

Plastové potrubní systémy - Tvarovky, ventily a příslušenství - Stanovení závislosti tlakové ztráty na průtoku plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12118 (643165) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Stanovení obsahu vlhkosti v plastech coulometrickou metodou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN P CEN/TS 14578 (643167) - červen 2014

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1852-1 (643168) - červenec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

350 Kč

ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) - červenec 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN ISO 13783 (643170) - květen 1999

Plastové potrubní systémy - Dvouhrdlové osově namáhané spojky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení těsnosti a pevnosti působením ohybu a vnitřního přetlaku

190 Kč

ČSN ISO 10471 (643171) - leden 2019 aktuální vydání

Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1401-1 (643172) - leden 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.22t

460 Kč

ČSN P CEN/TS 1401-2 (643172) - srpen 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN ISO 13760 (643174) - červen 1999

Plastové tlakové trubky pro dopravu tekutin v podzemí - Minerovo pravidlo - Metoda výpočtu kumulativního poškození

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN ISO 19220 (643175) - květen 2022 nové vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1566-1 (643176) - květen 2005 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

440 Kč

ČSN P CEN/TS 1566-2 (643176) - prosinec 2012

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1905 (643177) - listopad 1999

Plastové potrubní systémy - Trubky, tvarovky a materiál z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení obsahu PVC na základě celkového obsahu chlóru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 13262 (643179) - duben 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1329-1 (643180) - červenec 2021 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

440 Kč

ČSN P CEN/TS 1329-2 (643180) - prosinec 2021 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 1451-1 (643181) - červenec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

460 Kč

ČSN P CEN/TS 1451-2 (643181) - červenec 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN ISO 13056 (643182) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Systémy pro horkou a studenou vodu - Stanovení těsnosti za podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19892 (643183) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19893 (643184) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1452-1 (643185) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN ISO 1452-2 (643185) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.10t

360 Kč

ČSN EN ISO 1452-3 (643185) - květen 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky

440 Kč

ČSN EN ISO 1452-4 (643185) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 4: Ventily

230 Kč

ČSN EN ISO 1452-5 (643185) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1452-7 (643185) - září 2014

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 7: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 1519-1 (643186) - září 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.21t

370 Kč

ČSN P CEN/TS 1519-2 (643186) - květen 2021 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1455-1 (643187) - květen 2005 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

350 Kč

ČSN P CEN/TS 1455-2 (643187) - prosinec 2012

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI ISO/TR 4191 (643188) - červenec 2015

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci

440 Kč

ČSN EN ISO 13844 (643189) - září 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky - Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13845 (643190) - srpen 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro tlakové trubky z termoplastů - Stanovení těsnosti vnitřním přetlakem při úhlovém vychýlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1453-1 (643191) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

370 Kč

ČSN P CEN/TS 1453-2 (643191) - prosinec 2017

Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod na prokazování shody

230 Kč

ČSN EN 12200-1 (643193) - říjen 2016 aktuální vydání

Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 12200-2 (643193) - srpen 2017

Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13846 (643194) - červenec 2001

Plastové potrubní systémy - Součásti a spoje osově namáhané a bez osového namáhání pro tlakové potrubní systémy z termoplastů - Stanovení dlouhodobé těsnosti vnitřním přetlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

TNI CEN/TR 13801 (643197) - únor 2015

Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace

440 Kč

TNI CEN/TR 12108 (643198) - červenec 2013

Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov

340 Kč

TNI CEN/TR 1046 (643199) - srpen 2014

Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Systémy pro venkovní rozvody vody a kanalizace - Pokyny pro uložení do země

440 Kč

ČSN 64 3200 (643200) - červen 1990

Plasty. Polyvinylchlorid. Základné ustanovenia

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.92, Z2 10.98t

262 Kč

ČSN EN ISO 1265 (643201) - červen 2007 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení obsahu nečistot a cizích částic

190 Kč

ČSN EN ISO 4608 (643203) - září 1999

Plasty - Homopolymery vinylchloridu pro obecné použití - Stanovení absorpce změkčovadla za pokojové teploty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 11468 (643204) - červen 2000

Plasty - Příprava past z polyvinylchloridu (PVC) pro zkušební účely - Ponořovací metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 4612 (643205) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Příprava PVC past pro zkušební účely - Metoda planetární míchačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 305 (643208) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné stability homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu a jejich směsí obsahujících chlor - Metoda změny barvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 182-2 (643209) - březen 2000

Plasty - Stanovení tendence sloučenin a produktů založených na homopolymerech a kopolymerech vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a další kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 2: pH - metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 182-3 (643209) - červen 2001

Plasty - Stanovení náchylnosti sloučenin a výrobků na bázi homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a jiné kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 3: Konduktometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 182-4 (643209) - červen 2001

Plasty - Stanovení náchylnosti sloučenin a výrobků na bázi homopolymerů a kopolymerů vinylchloridu uvolňovat chlorovodík a jiné kyselé produkty při zvýšené teplotě - Část 4: Potenciometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21306-1 (643210) - říjen 2019

Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21306-2 (643210) - říjen 2019

Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 64 3211 (643211) - leden 1985

Plasty. Desky z neměkčeného polyvinylchloridu. Technické požadavky

190 Kč

ČSN EN 13245-1 (643212) - listopad 2010 aktuální vydání

Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 1: Označování PVC-U profilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13245-2 (643212) - květen 2009

Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.10t

370 Kč

ČSN EN 13245-3 (643212) - listopad 2010

Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 3: Označování PVC-UE profilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 64 3213 (643213) - červen 1985

Plasty. Tyče z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC). Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN 15860 (643220) - únor 2019 aktuální vydání

Plasty - Polotovary z termoplastů pro obrábění - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13967 (643221) - červen 2010

Tvarovky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24023-1 (643230) - prosinec 2020

Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24023-2 (643230) - prosinec 2020

Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24024-1 (643250) - září 2021

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24024-2 (643250) - září 2021

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 2: Příprava zkušebních vzorků a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6401 (643251) - duben 2009 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení zbytkového monomeru vinylchloridu - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1269 (643252) - květen 2007

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení těkavých látek (včetně vody)

125 Kč

ČSN EN ISO 8985 (643310) - prosinec 1998

Plasty - Ethylenvinylacetátové kopolymery (EVAC) termoplastů - Stanovení obsahu vinylacetátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

350 Kč

ČSN EN ISO 8985 (643310) - srpen 2022 nové vydání

Plasty - Ethylenvinylacetátové kopolymery (EVAC) termoplastů - Stanovení obsahu vinylacetátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 24026-1 (643401) - prosinec 2020

Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24026-2 (643401) - prosinec 2020

Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12017 (643413) - leden 2022 nové vydání

Plasty - Polymethylmetakrylátové desky s dvojitou a trojitou stěnou - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7823-1 (643414) - únor 2004 aktuální vydání

Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Lité desky

230 Kč

ČSN EN ISO 7823-2 (643414) - únor 2004 aktuální vydání

Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Vytlačované desky

230 Kč

ČSN EN ISO 7823-3 (643414) - prosinec 2021 aktuální vydání

Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 3: Kontinuálně lité desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 307 (643605) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1110 (643607) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy - Zrychlené kondicionování zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11337 (643608) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy - Stanovení e-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16396-1 (643610) - září 2015

Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 1: Systém označování, značení výrobků a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16396-2 (643610) - září 2017

Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20568-1 (643801) - prosinec 2017

Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20568-2 (643801) - prosinec 2017

Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21309-1 (643901) - srpen 2019

Plasty - Kopolymery ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21309-2 (643901) - srpen 2019

Plasty - Kopolymery ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15023-1 (643902) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15023-2 (643902) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 64 4002 (644002) - duben 1984

Plasty. Standardní skelné lamináty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.99t

372 Kč

ČSN EN 59 (644009) - srpen 2016 aktuální vydání

Sklem vyztužené plasty - Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12576 (644011) - červen 1999

Plasty - Vlákny vyztužené kompozity - Příprava desek lisováním pro SMC, BMC a DMC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2078 (644021) - leden 1998 aktuální vydání

Textilní sklo - Nitě - Označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.16t

380 Kč

ČSN EN ISO 1890 (644022) - listopad 2009 aktuální vydání

Výztuž - Nitě - Stanovení počtu zákrutů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1889 (644023) - leden 2010 aktuální vydání

Výztuž - Nitě - Stanovení délkové hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3344 (644024) - červenec 1998

Výztuže - Stanovení obsahu vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12654-1 (644025) - září 1999

Textilní sklo - Nitě - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12654-2 (644025) - září 1999

Textilní sklo - Nitě - Část 2: Metody zkoušení a obecné specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12654-3 (644025) - září 1999

Textilní sklo - Nitě - Část 3: Požadavky pro obecné aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 13894-1 (644030) - říjen 2015

Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 1: Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13894-2 (644030) - říjen 2015

Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 2: Specifikace pro kompozitní prvky s podklady na bázi dřeva pro vnitřní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1172 (644041) - červen 1999

Textilní sklo - Vyztužené prepregy (předimpregnovaný laminát) lisovací směsi a lamináty - Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva - Kalcinační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20028-1 (644101) - duben 2020 aktuální vydání

Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20028-2 (644101) - říjen 2017

Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20029-1 (644102) - srpen 2018

Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systémy označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20029-2 (644102) - srpen 2018

Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 585 (644301) - leden 2000

Plasty - Neplastifikovaný acetát celulózy - Stanovení obsahu vlhkosti

125 Kč

ČSN EN ISO 1061 (644302) - leden 2000

Plasty - Neplastifikovaný acetát celulózy - Stanovení volné kyselosti

125 Kč

ČSN EN ISO 1598 (644305) - červen 2000

Plasty - Acetát celulózy - Stanovení nerozpustných částic

125 Kč

ČSN EN ISO 1599 (644306) - leden 2000

Plasty - Acetát celulózy - Stanovení snížení viskozity při lisování

190 Kč

ČSN EN ISO 1600 (644307) - leden 2000

Plasty - Acetát celulózy - Stanovení absorpce světla lisovanými vzorky připravenými při různých dobách zahřívání

190 Kč

ČSN EN ISO 21305-1 (644420) - srpen 2019

Plasty - Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21305-2 (644420) - srpen 2019

Plasty - Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10548 (644501) - únor 2004 aktuální vydání

Uhlíková vlákna - Stanovení podílu povrchové úpravy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN ISO 20557-1 (645101) - leden 2019

Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20557-2 (645101) - únor 2019

Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 64 5401 (645401) - květen 1974

Zkoušení lehčených hmot. Všeobecné zkušební podmínky pro zkoušení lehčených hmot

65 Kč

ČSN EN ISO 1923 (645402) - únor 1997

Lehčené plasty a pryž - Stanovení lineárních rozměrů

125 Kč

ČSN 64 5405 (645405) - květen 1974

Zkoušení lehčených hmot. Stanovení rozměrové stálosti lehčených hmot

125 Kč

ČSN EN ISO 845 (645411) - leden 2010 aktuální vydání

Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 4590 (645412) - únor 2017 aktuální vydání

Tuhé lehčené plasty - Stanovení objemového procenta otevřených a uzavřených buněk

340 Kč

ČSN 64 5421 (645421) - říjen 1976

Zkoušení lehčených hmot. Stanovení nasákavosti lehčených hmot

125 Kč

ČSN EN ISO 4638 (645422) - únor 1997

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení propustnosti vzduchu

230 Kč

ČSN EN ISO 7231 (645423) - prosinec 2010 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení hodnoty propustnosti vzduchu při konstantním tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 64 5425 (645425) - červen 1976

Zkoušení lehčených hmot. Stanovení propustnosti tvrdých lehčených hmot pro vodní páru

125 Kč

ČSN EN ISO 2440 (645426) - červen 2020 aktuální vydání

Měkké lehčené materiály - Zkouška urychleným stárnutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1798 (645431) - září 2008 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti

230 Kč

ČSN 64 5432 (645432) - únor 1977

Zkoušení lehčených hmot. Stanovení tahových vlastností tvrdých lehčených hmot

125 Kč

ČSN EN ISO 8067 (645433) - duben 2019 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání

230 Kč

ČSN 64 5436 (645436) - říjen 1974

Zkoušení lehčených hmot. Smyková zkouška tvrdých lehčených hmot

65 Kč

ČSN EN ISO 9054 (645437) - srpen 2000

Tvrdé lehčené plasty - Zkušební metody pro vysokohustotní materiály s kůrou

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 8307 (645438) - únor 2019 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10066 (645439) - březen 1999

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení krípu při namáhání tlakem

125 Kč

ČSN EN ISO 2439 (645440) - červenec 2009 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení tvrdosti vtlačováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3386-1 (645441) - březen 1999

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.10t

190 Kč

ČSN EN ISO 3386-2 (645441) - září 1999

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 2: Materiály s vysokou hustotou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.10t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

222 Kč

ČSN EN ISO 1856 (645442) - duben 2019 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku

190 Kč

ČSN EN ISO 844 (645443) - listopad 2021 aktuální vydání

Tuhé lehčené plasty - Stanovení tlakových vlastností

230 Kč

ČSN 64 5444 (645444) - únor 1974

Zkoušení lehčených hmot. Ohybová zkouška tvrdých lehčených hmot

65 Kč

ČSN EN ISO 3385 (645451) - únor 2015 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení únavy při konstantním zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

250 Kč

ČSN EN ISO 3582 (645464) - říjen 2001

Měkké lehčené polymerní materiály - Laboratorní hodnocení charakteristik hořlavosti malých zkušebních těles v horizontální poloze vystavených malému plameni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.08t

355 Kč

ČSN EN ISO 7214 (645482) - listopad 2012 aktuální vydání

Lehčené plasty - Polyethylen - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5999 (645501) - prosinec 2015 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 15702 (645505) - červenec 2009

Lehčené plasty - Postup počítání buněk pro ohebný a tuhý polyurethan

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 29988-1 (645703) - červenec 2020 aktuální vydání

Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 29988-2 (645703) - prosinec 2018

Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24025-1 (645705) - prosinec 2020

Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24025-2 (645705) - prosinec 2020

Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20558-1 (645706) - srpen 2019

Plasty - Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20558-2 (645706) - srpen 2019

Plasty - Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23153-1 (645707) - září 2020

Plasty - Polyetheretherketony (PEEK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23153-2 (645707) - srpen 2020

Plasty - Polyetheretherketony (PEEK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15342 (645801) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů

230 Kč

ČSN EN 15343 (645802) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu

190 Kč

ČSN EN 15344 (645803) - listopad 2021 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15345 (645804) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) recyklátů

190 Kč

ČSN EN 15346 (645805) - červen 2015 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů

340 Kč

ČSN EN 15347 (645806) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů

190 Kč

ČSN EN 15348 (645807) - červen 2015 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16010 (645810) - červen 2021 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16011 (645811) - říjen 2013

Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16861 (645812) - prosinec 2015

Plasty - Recyklované plasty - Stanovení vybraných referenčních látek v recyklovaných polyethylentereftalátech (PET) pro potravinářské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17627 (645813) - listopad 2021

Plasty - Recyklované plasty - Stanovení obsahu pevných kontaminantů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11501 (646001) - březen 2005

Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení rozměrových změn po zahřátí

190 Kč

ČSN EN ISO 8295 (646002) - březen 2005

Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení koeficientu tření

190 Kč

ČSN EN ISO 7765-1 (646003) - březen 2005

Plastové folie a tenké desky - Stanovení rázové houževnatosti metodou padajícího tlouku - Část 1: Stupňovitá metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 15106-1 (646004) - září 2005

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 1: Metoda s vlhkostním čidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15106-2 (646004) - září 2005

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 2: Metoda s infračerveným čidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15106-3 (646004) - září 2005

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 3: Metoda s elektrolytickým čidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11502 (646005) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14932 (646006) - červenec 2018 aktuální vydání

Plasty - Napínací fólie z termoplastů pro balení silážních balíků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14616 (646010) - březen 2005

Plasty - Tepelně smrštitelné folie z polyethylenu, kopolymerů ethylenu a jejich směsí - Stanovení podélného a příčného smrštění

190 Kč

ČSN EN 13206 +A1 (646041) - červenec 2020 aktuální vydání

Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13207 (646042) - září 2018 aktuální vydání

Plasty - Silážní fólie a vaky z termoplastů určené pro použití v zemědělství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13655 (646043) - září 2018 aktuální vydání

Plasty - Mulčovací fólie z termoplastů využitelné po použití, pro použití v zemědělství a zahradnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17098-1 (646045) - červenec 2018

Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 1: Specifikace pro bariérové fólie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17098-2 (646045) - červenec 2018

Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 2: Metoda pro stanovení propustnosti fólií použitím statické metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17033 (646046) - červenec 2018

Plasty - Biodegradabilní mulčovací fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11833-1 (646301) - březen 2020 aktuální vydání

Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Část 1: Typy, rozměry a charakteristiky pro desky o tloušťce 1 mm a větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11833-2 (646301) - listopad 2006

Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Desky o tloušťce menší než 1 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11963 (646310) - březen 2020 aktuální vydání

Plasty - Polykarbonátové fólie - Typy, rozměry a charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9080 (646401) - duben 2013 aktuální vydání

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11295 (646402) - červen 2018

Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

570 Kč

ČSN EN ISO 11295 (646402) - srpen 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy používané pro sanaci potrubí - Klasifikace a přehled strategických, taktických a provozních činností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 15494 (646403) - červen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.21t

895 Kč

ČSN EN ISO 15493 (646404) - leden 2004

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t

715 Kč

ČSN EN 14741 (646405) - září 2006

Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů - Spoje pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3126 (646406) - říjen 2005

Plastové potrubní systémy - Plastové součásti - Stanovení rozměrů

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14807 (646407) - červen 2014

Plastové potrubní systémy - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TR 15438 (646408) - duben 2009

Plastové potrubní systémy - Pokyny pro kódování výrobků a jejich určené použití

190 Kč

ČSN EN ISO 16486-1 (646409) - březen 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16486-2 (646409) - duben 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16486-3 (646409) - duben 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16486-4 (646409) - srpen 2022

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 4: Ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16486-5 (646409) - prosinec 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 5: Vhodnost použití systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12201-1 (646410) - březen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

340 Kč

ČSN EN 12201-2 +A1 (646410) - květen 2014 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

340 Kč

ČSN EN 12201-3 +A1 (646410) - červenec 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

440 Kč

ČSN EN 12201-4 (646410) - září 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily

340 Kč

ČSN EN 12201-5 (646410) - březen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410) - říjen 2014 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody

440 Kč

ČSN EN 1555-1 (646412) - únor 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 1555-2 (646412) - únor 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

340 Kč

ČSN EN 1555-3 (646412) - květen 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

350 Kč

ČSN EN 1555-4 (646412) - leden 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1555-5 (646412) - květen 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1555-7 (646412) - říjen 2013

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody

350 Kč

ČSN EN ISO 15875-1 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

355 Kč

ČSN EN ISO 15875-2 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.07t, A2 7.21t

655 Kč

ČSN EN ISO 15875-3 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.21t, A2 5.22t

545 Kč

ČSN EN ISO 15875-5 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.21t

355 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15875-7 (646413) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15877-1 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

295 Kč

ČSN EN ISO 15877-2 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.11t, A2 7.21t

420 Kč

ČSN EN ISO 15877-3 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.11t, A2 5.22t

635 Kč

ČSN EN ISO 15877-5 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.11t, A2 7.21t

480 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15877-7 (646414) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15874-1 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN ISO 15874-2 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

465 Kč

ČSN EN ISO 15874-3 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.19t, A2 5.22t

655 Kč

ČSN EN ISO 15874-5 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

355 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (646415) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN ISO 15876-1 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15876-2 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 15876-3 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.21t, A2 5.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

760 Kč

ČSN EN ISO 15876-5 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15876-7 (646416) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11296-1 (646420) - listopad 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-2 (646420) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-3 (646420) - duben 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-4 (646420) - říjen 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.21t, Oprava 1 5.22t

650 Kč

ČSN EN ISO 11296-7 (646420) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11299-1 (646421) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11299-2 (646421) - červen 2019

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11299-3 (646421) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-1 (646422) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-2 (646422) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-3 (646422) - květen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-4 (646422) - únor 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

440 Kč

ČSN EN ISO 21003-1 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN ISO 21003-2 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.11t

405 Kč

ČSN EN ISO 21003-3 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.22t

420 Kč

ČSN EN ISO 21003-5 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (646423) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15223 (646424) - červen 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22391-1 (646425) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22391-2 (646425) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 22391-3 (646425) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.21t, A2 5.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

760 Kč

ČSN EN ISO 22391-5 (646425) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 (646425) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14636-1 (646426) - květen 2010

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 1: Trubky a tvarovky s ohebnými spoji

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 14636-2 (646426) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 2: Vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 11297-1 (646427) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-2 (646427) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-3 (646427) - květen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-4 (646427) - říjen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

230 Kč

ČSN EN ISO 21225-1 (646428) - prosinec 2018

Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 1: Výměna v otevřené rýze metodou bursting a extrakce trubek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21225-2 (646428) - prosinec 2018

Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23818-1 (646429) - květen 2021

Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 1: Materiál z polyethylenu (PE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13260 (646431) - duben 2012

Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t

355 Kč

ČSN EN 13598-1 (646432) - listopad 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky a mělké komory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13598-2 (646432) - listopad 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 13598-3 (646432) - červen 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 3: Posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14758-1 (646433) - říjen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14758-2 (646433) - únor 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14802 (646434) - červenec 2006

Plastové potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení odolnosti povrchovému zatížení a zatížení dopravou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč