Třída 6402 - Zkoušení plastů a výrobků z plastů

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN 64 0201 (640201) - květen 1990

Zkoušení plastů. Vzorkování

190 Kč

ČSN EN ISO 10724-1 (640202) - červen 2002

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles

230 Kč

ČSN EN ISO 10724-2 (640202) - červenec 2001

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z práškových lisovacích hmot (PMCs) z reaktoplastů - Část 2: Malé desky

230 Kč

ČSN EN ISO 295 (640203) - říjen 2004

Plasty - Příprava zkušebních těles z reaktoplastů lisováním

230 Kč

ČSN EN ISO 291 (640204) - leden 2009 aktuální vydání

Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 293 (640207) - listopad 2023 nové vydání

Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů

230 Kč

ČSN EN ISO 2818 (640208) - září 2019 aktuální vydání

Plasty - Příprava zkušebních těles obráběním

340 Kč

ČSN EN ISO 3167 (640209) - leden 2015

Plasty - Víceúčelová zkušební tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 294-1 (640210) - únor 2018 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

350 Kč

ČSN EN ISO 294-2 (640210) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 294-3 (640210) - leden 2021 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 294-4 (640210) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 294-5 (640210) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1624 (640212) - září 2002 aktuální vydání

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza mokrým způsobem

190 Kč

ČSN 64 0213 (640213) - duben 1986

Zkoušení plastů. Stanovení zrnitosti

125 Kč

ČSN EN ISO 3451-1 (640219) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 1: Obecné metody

230 Kč

ČSN EN ISO 3451-4 (640219) - duben 2001 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 4: Polyamidy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3451-5 (640219) - leden 2003 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 5: Polyvinylchlorid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4610 (640220) - červenec 2002 aktuální vydání

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza použitím prosévacího přístroje s proudem vzduchu

190 Kč

ČSN EN ISO 20753 (640226) - červen 2019

Plasty - Zkušební tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 20753 (640226) - červen 2024 nové vydání

Plasty - Zkušební tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16012 (640228) - leden 2017

Plasty - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1122 (640231) - prosinec 2001

Plasty - Stanovení kadmia - Metoda rozkladu za mokra

190 Kč

ČSN EN ISO 120 (640235) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Stanovení volného amoniaku a amonných sloučenin - Kolorimetrická srovnávací metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 172 (640236) - srpen 1999

Plasty - Fenolformaldehydové výlisky - Důkaz volného amoniaku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 6427 (640240) - listopad 2014

Plasty - Stanovení látek extrahovatelných organickými rozpouštědly (konvenční metody)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 175 (640242) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 176 (640243) - září 2005 aktuální vydání

Plasty - Stanovení úbytku změkčovadel metodou aktivního uhlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 177 (640244) - srpen 2017

Plasty - Stanovení migrace změkčovadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 64 0245 (640245) - listopad 1978

Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle

125 Kč

ČSN EN ISO 10927 (640250) - leden 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 489 (640281) - září 2022 aktuální vydání

Plasty - Stanovení indexu lomu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13468-1 (640283) - leden 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 1: Jednopaprskový přístroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13468-2 (640283) - prosinec 2021 aktuální vydání

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 2: Dvoupaprskový přístroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo