ČSN EN ISO 294-1 (640210) Aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

ČSN EN ISO 294-1 Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje obecné zásady pro vstřikování zkušebních těles z termoplastů a uvádí podrobnosti pro konstrukci forem pro přípravu dvou typů zkušebních těles, která se používají pro získávání referenčních hodnot, tj. zkušební tělesa typu A1 a typu B1 podle ISO 20753 a je základem pro stanovení reprodukovatelných podmínek vstřikování. Jeho účelem je poskytnout odpovídající popisy hlavních parametrů vstřikovacího procesu a stanovit jednotný postup pro zaznamenání podmínek vstřikování. Konkrétní podmínky vstřikování nutné pro reprodukovatelnou přípravu zkušebních těles poskytujících srovnatelné výsledky se budou lišit pro každý použitý materiál. Tyto podmínky jsou uvedeny v normě výrobku pro konkrétní materiál nebo musí být odsouhlaseny mezi zúčastněnými stranami.
Mezilaboratorní zkoušky provedené na materiálech akrylonitril/butadien/styrén (ABS), styrén/butadien (SB) a polymethylmetakrylát (PMMA) ukázaly, že konstrukce formy je důležitým faktorem při reprodukovatelné přípravě zkušebních těles.

Označení ČSN EN ISO 294-1 (640210)
Katalogové číslo 504176
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135041763
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 294-1 (640210) z srpna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 294-2 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa

ČSN EN ISO 294-3 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

ČSN EN ISO 294-3 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 3: Malé desky

ČSN EN ISO 294-4 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění

ČSN EN ISO 294-5 (640210)
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie