Třída 6407 - Zkoušení plastů a výrobků z plastů

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN EN ISO 11358-1 (640740) - prosinec 2014

Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 11359-1 (640745) - prosinec 2017

Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 1: Základní principy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 11359-2 (640745) - prosinec 2017

Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 2: Stanovení teplotního koeficientu délkové roztažnosti a teploty skelného přechodu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11357-1 (640748) - duben 2017 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy

350 Kč

ČSN EN ISO 11357-2 (640748) - září 2020 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11357-3 (640748) - listopad 2018 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11357-4 (640748) - prosinec 2014 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11357-5 (640748) - srpen 2014

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 5: Stanovení charakteristických reakčních teplot a časů, entalpie reakce a stupně konverze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11357-6 (640748) - říjen 2018 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11357-7 (640748) - březen 2016 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 75-1 (640753) - říjen 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 75-2 (640753) - listopad 2013 aktuální vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit

230 Kč

ČSN EN ISO 75-3 (640753) - leden 2005 aktuální vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.06t

210 Kč

ČSN EN ISO 9773 (640754) - září 1999

Stanovení hořlavosti tenkých ohebných vzorků při působení malého plamene jako zdroje zapálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4589-1 (640756) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4589-2 (640756) - listopad 2017

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4589-3 (640756) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 64 0757 (640757) - říjen 1977

Zkoušení plastů. Stanovení hořlavosti plastů ve formě folií

125 Kč

ČSN 64 0758 (640758) - březen 1979

Plasty. Stanovení kyanovodíku ve zplodinách hoření plastů

65 Kč

ČSN EN ISO 22088-1 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 1: Obecné pokyny

190 Kč

ČSN EN ISO 22088-2 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-3 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-4 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-5 (640764) - leden 2010

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 5: Metoda konstantní deformace v tahu

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-6 (640764) - leden 2010

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti

230 Kč

ČSN 64 0766 (640766) - květen 1979

Zkoušení plastů. Stanovení odolnosti polyetylénu proti korozi za napětí v prostředí tenzoaktivních látek

190 Kč

ČSN EN ISO 2578 (640768) - září 1999

Plasty - Stanovení mezních hodnot čas-teplota po dlouhotrvajícím působení tepla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 64 0770 (640770) - říjen 1983

Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů

230 Kč

ČSN EN ISO 877-1 (640771) - květen 2011

Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 1: Obecné pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 877-2 (640771) - květen 2011

Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 2: Vystavení přímému stárnutí a vystavení sklem filtrovanému slunečnímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 877-3 (640771) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4611 (640772) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty - Stanovení účinků vlhkého tepla, skrápění vodou a solné mlhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 29664 (640775) - srpen 2017

Plasty - Umělé stárnutí včetně rozkladu kyselinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 846 (640780) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14995 (640781) - červenec 2007

Plasty - Hodnocení kompostability - Zkušební plán a specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč