1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN ISO 75-1 (640753) Aktuální vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení

ČSN EN ISO 75-1 Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

1.1 - Tato část ISO 75 uvádí obecnou metodu zkoušení pro stanovení teploty průhybu při zatížení plastů (napětí v ohybu při tříbodovém zatížení). Pro různé typy materiálů jsou definovány různé typy zkušebních těles a různé hodnoty konstantního zatížení.
1.2 - ISO 75-2 uvádí specifické požadavky pro plasty (včetně plněných plastů a plastů vyztužených vlákny o délce před zpracováním do 7,5 mm) a ebonit a ISO 75-3 uvádí specifické požadavky pro reaktoplastové lami-náty s vysokou pevností a plasty vyztužené dlouhými vlákny o délce větší než 7,5 mm.
1.3 - Uvedené metody jsou vhodné pro hodnocení relativního chování různých typů materiálů při zvýšené teplo-tě při jejich zatěžování definovanou rychlostí zvyšování teploty. Získané výsledky nemusí představovat maxi-mální teplotu pro použití zkoušeného materiálu, neboť v praxi mohou být základní faktory jako je čas, podmín-ky za-těžování a jmenovité napětí na povrchu tělesa odlišné od zkušebních podmínek. Spolehlivého srovnání hodnot lze docílit pouze pro materiály se stejným modulem pružnosti v ohybu měřeným při pokojové teplotě.
1.4 - Metody specifikují přednostní rozměry zkušebních těles.
1.5 - Hodnoty získané uvedenými metodami nejsou vhodné pro odhad skutečného chování materiálu při jeho aplikaci. Hodnoty nejsou vhodné pro konstrukční analýzy nebo pro odhad životnosti materiálu při zvýšených teplotách.
1.6 - Metoda je běžně známa jako zkouška stanovení teploty průhybu nebo zkouška stanovení teploty tepelné deformace (HDT - heat deflection temperature nebo heat distortion temperature), neexistuje však žádný oficiál-ní dokument, který by uvedené označení používal.

Označení ČSN EN ISO 75-1 (640753)
Katalogové číslo 511153
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2020
Datum účinnosti 1. 11. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135111534
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 75-1 (640753) z listopadu 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 75-2 (640753)
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit

ČSN EN ISO 75-3 (640753)
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností