Třída 6415 - Fenolické pryskyřice

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN EN ISO 10082 (641501) - listopad 2000 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Definice a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN ISO 9771 (641510) - srpen 1998

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení pseudoadiabatického vzrůstu teploty kapalných rezolů vytvrzovanných v kyselém prostředí

125 Kč

ČSN ISO 8975 (641511) - květen 1994

Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení pH

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.96t

157 Kč

ČSN EN ISO 8988 (641512) - duben 2007 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu hexamethylen-tetraminu - Metoda podle Kjehdala, perchlorátová metoda a metoda přímé titrace kyselinou chlorovodíkovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8989 (641513) - srpen 1999

Plasty - Kapalné fenolické pryskyřice - Stanovení mísitelnosti s vodou

125 Kč

ČSN ISO 9944 (641514) - únor 1994

Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení elektrické vodivosti pryskyřičných extraktů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.96t

97 Kč

ČSN EN ISO 8987 (641516) - březen 2006 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reaktivity na desce ke stanovení B-času

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8974 (641518) - prosinec 2002 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu zbytkového fenolu plynovou chromatografií

230 Kč

ČSN EN ISO 9396 (641519) - červenec 2001 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení doby gelace při dané teplotě v automatickém přístroji

125 Kč

ČSN EN ISO 8619 (641521) - srpen 2005 aktuální vydání

Plasty - Práškové fenolické pryskyřice - Stanovení délky toku na vyhřívané skleněné desce

125 Kč

ČSN EN ISO 308 (641523) - březen 1999

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení acetonového extraktu (zdánlivý obsah pryskyřice v nevytvrzeném materiálu)

125 Kč

ČSN EN ISO 11402 (641524) - září 2005 aktuální vydání

Fenolické, aminové a kondenzační pryskyřice - Stanovení obsahu volného formaldehydu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11401 (641525) - srpen 1999

Plasty - Fenolické pryskyřice - Separace kapalinovou chromatografií

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 11409 (641526) - srpen 1999

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reakčních tepel a teplot metodou DSC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč