Třída 6401 - Zkoušky tuhých nekovových materiálů

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN EN ISO 6186 (640109) - červenec 1999

Plasty - Stanovení sypatelnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 1183-1 (640111) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 1183-2 (640111) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu

230 Kč

ČSN EN ISO 1183-3 (640111) - září 2000

Plasty - Stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 3: Metoda plynového pyknometru

190 Kč

ČSN EN ISO 62 (640112) - srpen 2008 aktuální vydání

Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - červen 2020 nové vydání

Plasty - Stanovení obsahu vody

350 Kč

ČSN EN ISO 2556 (640116) - červen 2001

Plasty - Stanovení rychlosti propustnosti pro plyny u fólií a tenkých desek při atmosférickém tlaku - Manometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3915 (640131) - květen 2000

Plasty - Měření odporu vodivých plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 22007-1 (640142) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22007-2 (640142) - únor 2016 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22007-3 (640142) - červenec 2012

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 3: Metoda analýzy teplotní vlny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22007-4 (640142) - březen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22007-6 (640142) - září 2015

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 6: Srovnávací metoda pro nízkou tepelnou vodivost použitím teplotně modulovaného pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 64 0143 (640143) - leden 1961

Zkoušky tuhých nekovových materiálů. Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti

65 Kč

ČSN 64 0149 (640149) - říjen 1977

Stanovení vznětlivosti materiálů

125 Kč

ČSN EN ISO 5659-2 (640150) - prosinec 2017 aktuální vydání

Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 4892-1 (640152) - prosinec 2016 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4892-2 (640152) - listopad 2013 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

230 Kč

ČSN EN ISO 4892-3 (640152) - září 2016 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

340 Kč

ČSN EN 16465 (640153) - duben 2016

Plasty - Kalibrační metody pro teploměry typu černý standard a bílý standard a teploměry typu černý panel a bílý panel používané u přirozeného a umělého stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16472 (640155) - září 2014

Plasty - Metoda pro zrychlenou fotodegradaci použitím střednětlakých rtuťových lamp

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16795 (640156) - červenec 2016

Plasty - Metoda pro stanovení akumulovaného tepla rovinných ploch pomocí simulace slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 64 0181 (640181) - říjen 1986

Plasty. Metody stanovení tloušťky fólií a desek

125 Kč