ČSN 64 0149 (640149)

Stanovení vznětlivosti materiálů

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení vznětlivosti pevných materiálů v různých formách. Umožňuje srovnání charakteristik vznětlivosti různých materiálů stanovených za daných laboratorních podmínek a poskytuje orientační informaci o minimálních teplotách, které mohou způsobit vzplanutí nebo vznícení materiálů. Za pozornost stojí tyto definice: čl. 1: Vznětlivost: Schopnost materiálů zapálit se při zahřívání za zvýšených teplot. Vyjadřuje se teplotou vzplanutí a teplotou vznícení. Čl. 2: Teplota vzplanutí: Nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které dojde působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení směsi plynných produktů rozkladu. Čl. 3: Teplota vznícení: Nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které dojde k samostatnému zapálení vzorku nebo produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího zápalného zdroje, projevujícímu se plamenem nebo výbuchem. Podstata zkoušky: Vzorek materiálu je zahříván proudem vzduchu o určité konstantní teplotě a konstantní rychlosti proudění a sleduje se, zda během 15 min. nedojde k vzplanutí či vznícení materiálu. Vznik plamene se zjistí vizuálně a současně sledováním průběhu teploty vzorku s časem během stanovení. Zkušební zařízení a provedení zkoušky jsou podrobně popsány. Norma obsahuje i osnovu zápisu o zkoušce. ČSN 64 0149 byla schválena 10.10.1977 a nabyla účinnosti od 1.7.1978.

Označení ČSN 64 0149 (640149)
Katalogové číslo 4673
Cena 125 Kč125
Datum schválení 10. 10. 1977
Datum účinnosti 1. 7. 1978
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963046730
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 01 49
  • ČSN 640149
  • ČSN 64 01 49 : 1977
  • ČSN 640149:1977
  • ČSN 64 0149:1977