ICS 83.080 - Plasty

ČSN 05 0010 (050010) - duben 1983

Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov

350 Kč

ČSN 64 0003 (640003) - říjen 1996

Plasty. Zhodnocení plastového odpadu. Názvosloví

125 Kč

ČSN 64 0149 (640149) - říjen 1977

Stanovení vznětlivosti materiálů

125 Kč

ČSN 64 0181 (640181) - říjen 1986

Plasty. Metody stanovení tloušťky fólií a desek

125 Kč

ČSN 64 0201 (640201) - květen 1990

Zkoušení plastů. Vzorkování

190 Kč

ČSN 64 0213 (640213) - duben 1986

Zkoušení plastů. Stanovení zrnitosti

125 Kč

ČSN 64 0245 (640245) - listopad 1978

Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle

125 Kč

ČSN 64 0311 (640311) - červenec 1990

Plasty. Stanovení obsahu těkavých látek

65 Kč

ČSN EN ISO 3219 (640347) - prosinec 1996

Plasty. Polymery/pryskyřice v kapalném nebo emulgonaném nebo dispergovaném stavu. Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí

230 Kč

ČSN 64 0349 (640349) - listopad 1982

Plasty. Stanovení dynamické viskozity Höpplerovým reoviskozimetrem

125 Kč

ČSN 64 0526 (640526) - září 1995 aktuální vydání

Zkoušení plastů. Stanovení součinitele tepelné vodivosti

125 Kč

ČSN 64 0528 (640528) - leden 1993

Plasty. Stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti.

65 Kč

ČSN EN ISO 6721-3 (640615) - březen 1997

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 3: Ohybové knihy - Metoda rezonanční křivky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN 64 0618 (640618) - listopad 1975

Zkoušení plastů. Únava při kmitavém namáhání

190 Kč

ČSN 64 0620 (640620) - říjen 1983

Plasty. Stanovení teploty křehnutí při ohybu

190 Kč

ČSN 64 0757 (640757) - říjen 1977

Zkoušení plastů. Stanovení hořlavosti plastů ve formě folií

125 Kč

ČSN 64 0758 (640758) - březen 1979

Plasty. Stanovení kyanovodíku ve zplodinách hoření plastů

65 Kč

ČSN 64 0770 (640770) - říjen 1983

Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů

230 Kč