Třída 6408 - Zkoušení plastů a výrobků z plastů

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN EN ISO 7808 (640810) - červen 1999

Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Stanovení tokového chování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1133-1 (640861) - červenec 2012

Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 1133-2 (640861) - červenec 2012

Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost

230 Kč

ČSN EN ISO 3146 (640862) - květen 2001

Plasty - Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.03t

210 Kč

ČSN EN ISO 20200 (640873) - červenec 2016 aktuální vydání

Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za simulovaných podmínek kompostování v laboratorním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč