ČSN EN ISO 1133-1 (640861) Aktuální vydání

Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda

ČSN EN ISO 1133-1 Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje dvě metody pro stanovení hmotnostního indexu toku taveniny (MFR) a objemové-ho indexu toku taveniny (MVR) termoplastů za stanovených hodnot teploty a zatížení. Metoda A je metoda měření hmotnosti. Metoda B je metoda měření posuvu pístu. Zkušební podmínky pro měření indexu toku taveniny jsou obvykle specifikovány v normě pro daný materiál spolu s uvedením odkazu na tento dokument. Zkušební podmínky běžně používané pro termoplasty jsou uvedeny v příloze A.
Objemový index toku taveniny (MVR) je obecně vhodný pro srovnávání materiálů s různým obsahem plniva a pro srovnávání plněných a neplněných termoplastů. Hmotnostní index toku taveniny (MFR) lze stanovit z MVR nebo naopak za předpokladu, že je známa hustota taveniny při zkušební teplotě a tlaku.
Tento dokument lze také použít pro termoplasty, jejichž reologické chování během měření ovlivňují jevy jako je hydrolýza (štěpení řetězce), kondenzace nebo síťování, ale pouze tehdy, je-li tento vliv malý a je-li opakovatelnost a reprodukovatelnost v přijatelném rozmezí. Pro materiály, které vykazují významné ovlivnění svého reologického chování během zkoušky, není tento dokument vhodný. V takových případech se použije ISO 1133-2.
POZNÁMKA - Smykové rychlosti jsou při těchto metodách mnohem nižší než při běžných podmínkách zpracování a tudíž hodnoty získané těmito metodami pro různé termoplasty proto ne vždy korespondují s chováním těchto materiálů při zpracování. Obě metody se používají především při kontrole kvality.

Označení ČSN EN ISO 1133-1 (640861)
Katalogové číslo 516456
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2023
Datum účinnosti 1. 3. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135164561
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 1133-1 (640861) z července 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 1133-2 (640861)
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost

foo