1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 6460 - Fólie z rozvětveného polyetylénu

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN EN ISO 11501 (646001) - březen 2005

Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení rozměrových změn po zahřátí

190 Kč

ČSN EN ISO 8295 (646002) - březen 2005

Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení koeficientu tření

190 Kč

ČSN EN ISO 7765-1 (646003) - březen 2005

Plastové folie a tenké desky - Stanovení rázové houževnatosti metodou padajícího tlouku - Část 1: Stupňovitá metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 15106-1 (646004) - září 2005

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 1: Metoda s vlhkostním čidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15106-2 (646004) - září 2005

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 2: Metoda s infračerveným čidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15106-3 (646004) - září 2005

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 3: Metoda s elektrolytickým čidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11502 (646005) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14932 (646006) - červenec 2018 aktuální vydání

Plasty - Napínací fólie z termoplastů pro balení silážních balíků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14616 (646010) - březen 2005

Plasty - Tepelně smrštitelné folie z polyethylenu, kopolymerů ethylenu a jejich směsí - Stanovení podélného a příčného smrštění

190 Kč

ČSN EN 13206 +A1 (646041) - červenec 2020 aktuální vydání

Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13207 (646042) - září 2018 aktuální vydání

Plasty - Silážní fólie a vaky z termoplastů určené pro použití v zemědělství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13655 (646043) - září 2018 aktuální vydání

Plasty - Mulčovací fólie z termoplastů využitelné po použití, pro použití v zemědělství a zahradnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17098-1 (646045) - červenec 2018

Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 1: Specifikace pro bariérové fólie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17098-2 (646045) - červenec 2018

Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 2: Metoda pro stanovení propustnosti fólií použitím statické metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17033 (646046) - červenec 2018

Plasty - Biodegradabilní mulčovací fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč