Třída 6464 - Plastové potrubní systémy

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN EN ISO 9080 (646401) - duben 2013 aktuální vydání

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11295 (646402) - srpen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy používané pro sanaci potrubí - Klasifikace a přehled strategických, taktických a provozních činností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 15494 (646403) - červen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.21t

895 Kč

ČSN EN ISO 15493 (646404) - leden 2004

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t

715 Kč

ČSN EN 14741 (646405) - září 2006

Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů - Spoje pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3126 (646406) - říjen 2005

Plastové potrubní systémy - Plastové součásti - Stanovení rozměrů

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14807 (646407) - červen 2014

Plastové potrubní systémy - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TR 15438 (646408) - duben 2009

Plastové potrubní systémy - Pokyny pro kódování výrobků a jejich určené použití

190 Kč

ČSN EN ISO 16486-1 (646409) - březen 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16486-2 (646409) - duben 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16486-3 (646409) - duben 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16486-4 (646409) - srpen 2022

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 4: Ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16486-5 (646409) - prosinec 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 5: Vhodnost použití systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16486-7 (646409) - únor 2024

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 7: Posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12201-1 (646410) - březen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

340 Kč

ČSN EN 12201-2 +A1 (646410) - květen 2014 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

340 Kč

ČSN EN 12201-3 +A1 (646410) - červenec 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

440 Kč

ČSN EN 12201-4 (646410) - září 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily

340 Kč

ČSN EN 12201-5 (646410) - březen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410) - říjen 2014 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody

440 Kč

ČSN EN 1555-1 (646412) - únor 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 1555-2 (646412) - únor 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

340 Kč

ČSN EN 1555-3 (646412) - květen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

350 Kč

ČSN EN 1555-4 (646412) - leden 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1555-5 (646412) - květen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1555-7 (646412) - listopad 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody

440 Kč

ČSN EN ISO 15875-1 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

355 Kč

ČSN EN ISO 15875-2 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.07t, A2 7.21t

655 Kč

ČSN EN ISO 15875-3 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.21t, A2 5.22t

545 Kč

ČSN EN ISO 15875-5 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.21t

355 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15875-7 (646413) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15877-1 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

295 Kč

ČSN EN ISO 15877-2 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.11t, A2 7.21t

420 Kč

ČSN EN ISO 15877-3 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.11t, A2 5.22t

635 Kč

ČSN EN ISO 15877-5 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.11t, A2 7.21t

480 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15877-7 (646414) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15874-1 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.23t

355 Kč

ČSN EN ISO 15874-2 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.19t, A2 2.23t

590 Kč

ČSN EN ISO 15874-3 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.19t, A2 5.22t

655 Kč

ČSN EN ISO 15874-5 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

355 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (646415) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN ISO 15876-1 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15876-2 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN ISO 15876-3 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.21t, A2 5.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

760 Kč

ČSN EN ISO 15876-5 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15876-7 (646416) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11296-1 (646420) - listopad 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-2 (646420) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-3 (646420) - duben 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-4 (646420) - říjen 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.21t, Oprava 1 5.22t

650 Kč

ČSN EN ISO 11296-7 (646420) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11296-9 (646420) - červen 2023

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 9: Vyvložkování s pevně ukotvenou plastovo vnitřní vrstvou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11299-1 (646421) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11299-2 (646421) - červen 2019

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11299-3 (646421) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-1 (646422) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-2 (646422) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-3 (646422) - květen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-4 (646422) - únor 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

440 Kč

ČSN EN ISO 21003-1 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN ISO 21003-2 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.11t

405 Kč

ČSN EN ISO 21003-3 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.22t

420 Kč

ČSN EN ISO 21003-5 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (646423) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15223 (646424) - červen 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22391-1 (646425) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22391-2 (646425) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 22391-3 (646425) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 3: Tvarovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.21t, A2 5.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

760 Kč

ČSN EN ISO 22391-5 (646425) - červen 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 (646425) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14636-1 (646426) - květen 2010

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 1: Trubky a tvarovky s ohebnými spoji

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 14636-2 (646426) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 2: Vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 11297-1 (646427) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-2 (646427) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-3 (646427) - květen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-4 (646427) - říjen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

230 Kč

ČSN EN ISO 21225-1 (646428) - prosinec 2018

Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 1: Výměna v otevřené rýze metodou bursting a extrakce trubek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21225-2 (646428) - prosinec 2018

Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23818-1 (646429) - květen 2021

Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 1: Materiál z polyethylenu (PE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23818-2 (646429) - leden 2023

Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 2: Pryskyřičný kompozitní materiál vyztužený vlákny (RFC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23818-3 (646429) - leden 2023

Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 3: Materiál z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13260 (646431) - duben 2012

Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t

355 Kč

ČSN EN 13598-1 (646432) - listopad 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky a mělké komory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13598-2 (646432) - listopad 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 13598-3 (646432) - červen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 3: Posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14758-1 (646433) - prosinec 2023 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

440 Kč

ČSN P CEN/TS 14758-2 (646433) - únor 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13266 (646434) - červenec 2023

Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení odolnosti proti povrchovému zatížení a zatížení dopravou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12666-1 +A1 (646435) - březen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

350 Kč

ČSN P CEN/TS 12666-2 (646435) - duben 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN ISO 23856 (646436) - leden 2022

Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody, kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 14632 (646437) - prosinec 2012 aktuální vydání

Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13268 (646439) - červenec 2023

Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10931 (646440) - srpen 2006

Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

565 Kč

ČSN EN ISO 13267 (646441) - červenec 2023

Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Vstupní šachty a šachtová dna z termoplastů - Stanovení odolnosti proti zborcení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 17484-1 (646442) - duben 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 14541-1 (646443) - prosinec 2022

Trubky a tvarovky z plastů - Použití recyklátů z termoplastů - Část 1: Slovník

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14541-2 (646443) - prosinec 2022

Trubky a tvarovky z plastů - Použití recyklátů z termoplastů - Část 2: Doporučení pro podstatné vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13476-1 (646444) - říjen 2018

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 13476-1 (646444) - červen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

340 Kč

ČSN EN 13476-2 +A1 (646444) - květen 2021

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

550 Kč

ČSN EN 13476-3 +A1 (646444) - květen 2021 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

550 Kč

ČSN P CEN/TS 13476-4 (646444) - srpen 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 17150 (646445) - únor 2020

Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Zkušební metoda pro stanovení krátkodobé pevnosti v tlaku v nádržích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17176-1 (646446) - říjen 2019

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17176-2 +A1 (646446) - duben 2023 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 2: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17176-5 (646446) - říjen 2019

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 5: Vhodnost použití systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17176-3 (646446) - říjen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 3: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17176-7 (646446) - květen 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 7: Posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17151 (646447) - únor 2020

Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Zkušební metoda pro stanovení dlouhodobé pevnosti v tlaku v nádržích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15383 +A1 (646448) - duben 2014 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17152-1 (646449) - únor 2020

Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN P CEN/TS 17152-3 (646449) - květen 2023

Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 3: Systém posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16000 (646450) - listopad 2010

Plastové potrubní systémy - Systémy uvnitř budov - Instalace a upevnění součástí ve zkušebním zařízení vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 4433-1 (646451) - květen 2015

Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 1: Zkouška ponořením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 4433-2 (646451) - květen 2015

Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 2: Trubky z polyolefinů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11173 (646452) - květen 2015

Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům - Stupňovitá metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN ISO 13953 (646453) - květen 2015

Trubky a tvarovky z polyethylenu (PE) - Zkouška tahových vlastností a způsobu porušení zkušebních těles vyrobených svařováním na tupo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN ISO 13254 (646454) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 13255 (646455) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN ISO 13956 (646456) - duben 2015

Plastové trubky a tvarovky - Stanovení soudržnosti svařovaných sedlových spojů - Vyhodnocení tažnosti svařovaného spoje trhací zkouškou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 13257 (646457) - červenec 2019 aktuální vydání

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13259 (646459) - únor 2021 aktuální vydání

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 17454 (646460) - duben 2015

Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Zkouška soudržnosti různých vrstev tahovým přípravkem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 17456 (646461) - duben 2015

Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 18373-1 (646462) - duben 2015

Trubky z neměkčeného PVC - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Měření teploty zpracování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 13263 (646463) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 13264 (646464) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN ISO 13955 (646465) - květen 2015

Plastové trubky a tvarovky - Zkouška soudržnosti drcením polyethylenových (PE) elektrosvařovaných sestav

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 13966 (646466) - květen 2015

Trubky a tvarovky z termoplastů - Jmenovitá kruhová tuhost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 2507-1 (646467) - květen 2015

Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 1: Obecná zkušební metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 2507-2 (646467) - květen 2015

Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 2507-3 (646467) - květen 2018

Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 3: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z ABS a ASA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 4065 (646468) - leden 2019 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Univerzální tabulka tlouštěk stěny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 18553 +Amd. 1 (646469) - květen 2015

Metody stanovení stupně disperze pigmentu nebo sazí v trubkách a tvarovkách z polyolefinů a materiálech pro jejich výrobu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 15306 +Amd. 1 (646470) - červen 2015

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti střídavému vnitřnímu přetlaku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 21751 (646471) - červen 2015

Trubky a tvarovky z plastů - Stanovení soudržnosti pro elektrosvařované sestavy - Ohybová zkouška zkušebního tělesa ve formě pásku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 3127 (646472) - červen 2015

Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN ISO 7685 (646473) - březen 2020 aktuální vydání

Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8521 (646474) - květen 2022 aktuální vydání

Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Zkušební metody pro stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti stěny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 9852 (646475) - červen 2015

Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT) - Zkušební metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

TNI ISO/TR 10465-3 (646476) - červen 2015

Pokládání trubek z pružných sklem vyztužených reaktoplastů (GRP) do země - Část 3: Parametry pokládání a aplikační limity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 10508 (646477) - červen 2015

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Návod pro klasifikaci a navrhování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 1.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

TNI ISO/TR 10358 (646478) - červenec 2023 nové vydání

Plastové trubky a tvarovky pro průmyslové aplikace - Shromažďování údajů o kombinované chemické odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN ISO 13954 (646479) - září 2015

Plastové trubky a tvarovky - Zkouška soudržnosti odlupováním u polyethylenových (PE) elektrosvařovaných sestav o jmenovitém vnějším průměru větším nebo rovném 90 mm

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 9854-1 (646480) - září 2015

Trubky z termoplastů pro rozvod kapalin - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Obecná metoda zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 9854-2 (646480) - září 2015

Trubky z termoplastů pro rozvod kapalin - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 2: Podmínky zkoušky pro trubky z různých materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 18488 (646481) - září 2016

Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení modulu deformačního zpevnění ve vztahu k pomalému růstu trhliny - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN ISO 18489 (646482) - srpen 2016

Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení odolnosti proti pomalému růstu trhliny při cyklickém zatěžování - Metoda používající válcové těleso opatřené vrubem (CRB)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

250 Kč
foo