ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410) Aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody

ČSN P CEN/TS 12201-7 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část EN 12201 uvádí návod pro posuzování shody směsí, výrobků, spojů a sestav podle odpovídající části (odpovídajících části) EN 12201, která má být součástí plánu kvality výrobce v rámci jeho systému managementu kvality a návod pro postupy používané při certifikaci třetí stranou.
Spolu s částmi 1 až 5 EN 12201 (viz předmluva) tento dokument platí pro polyethylenové (PE) plastové potrubní systémy určené pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě. Je použitelný pro PE trubky, tvarovky a ventily, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných materiálů, které jsou určené pro použití za následujících podmínek:
a) přípustný provozní přetlak, PFA, do 25 bar;
b) provozní teplota 20° C jako referenční teplota;
c) uložené v zemi;
d) ústící do moře;
e) uložené ve vodě;
f) pro nadzemní aplikace, zahrnující trubky zavěšené pod mosty.

Pro aplikace provozované při konstantních teplotách vyšších než 20 °C a až do 40 °C, viz příloha A
EN 12201-1:2011.

Označení ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410)
Katalogové číslo 96141
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2014
Datum účinnosti 1. 11. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963961415
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410) z listopadu 2005
ČSN P CEN/TS 13244-7 (646411) z listopadu 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12201-1 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 12201-2 +A1 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

ČSN EN 12201-3 +A1 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

ČSN EN 12201-4 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily

ČSN EN 12201-5 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému