Třída 6413 - Epoxidové pryskyřice

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN EN ISO 3673-1 (641301) - červen 2000

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 3673-2 (641301) - prosinec 2012 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností zesíťovaných epoxidových pryskyřic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4615 (641311) - leden 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového obsahu chloru

190 Kč

ČSN EN ISO 3521 (641312) - červen 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového objemového smrštění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4895 (641313) - prosinec 2014 aktuální vydání

Plasty - Kapalné epoxidové pryskyřice - Stanovení sklonu ke krystalizaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7327 (641320) - červenec 1998

Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Stanovení volné kyseliny v anhydridu

125 Kč

ČSN EN ISO 4597-1 (641321) - březen 2009 aktuální vydání

Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9702 (641322) - srpen 1999

Plasty - Aminová tvrdidla pro epoxidy - Stanovení obsahu dusíku v primárních, sekundárních a terciárních aminových skupinách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 21627-1 (641330) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 1: Anorganický chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21627-2 (641330) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 2: Snadno zmýdelnitelný chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21627-3 (641330) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Epoxidové pryskyřice - Stanovení obsahu chloru - Část 3: Celkový chlor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč