Třída 6440 - Vrstvené hmoty, lamináty

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN 64 4002 (644002) - duben 1984

Plasty. Standardní skelné lamináty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.99t

372 Kč

ČSN EN 59 (644009) - srpen 2016 aktuální vydání

Sklem vyztužené plasty - Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12576 (644011) - červen 1999

Plasty - Vlákny vyztužené kompozity - Příprava desek lisováním pro SMC, BMC a DMC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2078 (644021) - leden 1998 aktuální vydání

Textilní sklo - Nitě - Označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.16t

380 Kč

ČSN EN ISO 1890 (644022) - listopad 2009 aktuální vydání

Výztuž - Nitě - Stanovení počtu zákrutů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1889 (644023) - leden 2010 aktuální vydání

Výztuž - Nitě - Stanovení délkové hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3344 (644024) - červenec 1998

Výztuže - Stanovení obsahu vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12654-1 (644025) - září 1999

Textilní sklo - Nitě - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12654-2 (644025) - září 1999

Textilní sklo - Nitě - Část 2: Metody zkoušení a obecné specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12654-3 (644025) - září 1999

Textilní sklo - Nitě - Část 3: Požadavky pro obecné aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 13894-1 (644030) - říjen 2015

Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 1: Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13894-2 (644030) - říjen 2015

Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 2: Specifikace pro kompozitní prvky s podklady na bázi dřeva pro vnitřní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1172 (644041) - červen 1999

Textilní sklo - Vyztužené prepregy (předimpregnovaný laminát) lisovací směsi a lamináty - Stanovení obsahu textilního skla a minerálního plniva - Kalcinační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč