Třída 6405 - Zkoušení plastů a výrobků z plastů

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN EN ISO 14851 (640510) - říjen 2019 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14852 (640511) - duben 2019 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14855-1 (640512) - květen 2013 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 1: Obecná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14855-2 (640512) - únor 2019 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17556 (640513) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10210 (640514) - červen 2018

Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17228 (640515) - srpen 2019

Plasty - Polymery, plasty a plastové výrobky z biologického materiálu - Terminologie, charakteristiky a hlášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14853 (640516) - červen 2018

Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace plastů ve vodném prostředí - Metoda založená na stanovení produkce bioplynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15985 (640517) - červen 2018

Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace za podmínek anaerobního rozkladu při vysokém obsahu pevných látek - Metoda založená na analýze uvolněného bioplynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18830 (640518) - červen 2018

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment písku - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19679 (640519) - červen 2018

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN EN ISO 19679 (640519) - leden 2021 nové vydání

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 306 (640521) - červen 2014 aktuální vydání

Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST)

340 Kč

ČSN 64 0526 (640526) - září 1995 aktuální vydání

Zkoušení plastů. Stanovení součinitele tepelné vodivosti

125 Kč

ČSN 64 0528 (640528) - leden 1993

Plasty. Stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti.

65 Kč

ČSN 64 0532 (640532) - leden 1993

Plasty. Stanovení žlutosti přírodního granulátu polypropylénu

125 Kč

ČSN 64 0533 (640533) - leden 1993

Plasty. Stanovení rozpustnosti polypropylénu v P-xylénu při standardní teplotě 23 °C

65 Kč

ČSN EN ISO 16929 (640540) - červen 2020

Plasty - Hodnocení stupně rozkladu plastových materiálů za definovaných podmínek kompostování v poloprovozním zkušebním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč