Třída 6431 - Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN EN ISO 12162 (643100) - červen 2010 aktuální vydání

Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky - Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient

190 Kč

ČSN EN ISO 9969 (643102) - červen 2016 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti

190 Kč

ČSN EN ISO 9967 (643103) - červen 2016 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru

230 Kč

ČSN EN ISO 13478 (643104) - květen 2009 aktuální vydání

Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v plném měřítku (FST)

230 Kč

ČSN EN ISO 13479 (643105) - prosinec 2022 aktuální vydání

Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti šíření trhliny - Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13477 (643107) - květen 2009 aktuální vydání

Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku v ustáleném stavu (zkouška S4)

230 Kč

ČSN EN ISO 7686 (643110) - prosinec 2005

Plastové trubky a tvarovky - Stanovení neprůhlednosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10147 (643111) - srpen 2013

Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu

190 Kč

ČSN EN ISO 3501 (643113) - červenec 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3503 (643114) - září 2015

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti spojů vnitřním přetlakem při ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3458 (643115) - říjen 2015

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti vnitřním přetlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2505 (643116) - květen 2024 nové vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění - Metoda zkoušení a parametry

190 Kč

ČSN EN ISO 6259-1 (643117) - říjen 2015 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecná zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 6259-2 (643117) - duben 2021

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6259-3 (643117) - prosinec 2015

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Trubky z polyolefinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 580 (643119) - září 2005

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Vstřikované tvarovky z termoplastů - Vizuální stanovení vlivu zahřátí

190 Kč

ČSN EN 802 (643120) - srpen 1996

Plastové potrubní systémy. Vstřikované tvarovky z termoplastů pro tlakové potrubní systémy. Stanovení maximální deformace drcením

125 Kč

ČSN EN ISO 1167-1 (643124) - leden 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecná metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 1167-2 (643124) - leden 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek

125 Kč

ČSN EN ISO 1167-3 (643124) - leden 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)

230 Kč

ČSN EN ISO 1167-4 (643124) - únor 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav

190 Kč

ČSN EN ISO 13229 (643125) - únor 2012

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové použití - Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení viskozitního čísla a K-hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 705 (643127) - říjen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené reaktoplastové (GRP) trubky a fitinky - Metody pro regresní analýzu a jejich použití

350 Kč

ČSN EN ISO 3459 (643129) - říjen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení těsnosti za podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 637 +AC (643130) - listopad 1997

Plastové potrubní systémy - Součásti ze sklem vyztužených plastů - Stanovení obsahu složek gravimetrickou metodou

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

125 Kč

ČSN EN ISO 7510 (643130) - červenec 2024

Plastové potrubní systémy - Součásti ze sklem vyztužených plastů - Stanovení obsahu složek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13968 (643132) - duben 2009

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové pružnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16871 (643136) - únor 2004

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky a tvarovky z plastů - Metody přímého (přirozeného) stárnutí

230 Kč

ČSN EN ISO 8795 (643137) - prosinec 2001

Plastové potrubní systémy pro rozvod pitné vody - Stanovení migrace - Stanovení migračních hodnot plastových trubek, tvarovek a jejich spojů

340 Kč

ČSN EN 1393 (643138) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počátečních podélných tahových vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1394 (643139) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1447 +A1 (643140) - květen 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8483 (643141) - březen 2020 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 1120 (643143) - duben 1998 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužené skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení odolnosti proti účinku chemikálií na vnitřní straně úřezu deformovaného stlačením

190 Kč

ČSN EN 1119 (643144) - listopad 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Spoje pro sklem vyztužené plastové trubky a tvarovky z reaktoplastů (GRP) - Zkouška těsnosti a odolnosti proti poškození ohebných spojů s elastomerním těsněním, které nejsou odolné speciálnímu namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10468 (643146) - leden 2024

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 10466 (643147) - květen 2022 aktuální vydání

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1228 (643148) - listopad 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 1229 (643149) - listopad 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky a tvarovky z termosetů (GRP) - Stanovení nepropustnosti stěny krátkodobým vnitřním přetlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1705 (643150) - leden 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení celistvosti ventilů po vystavení vnějšímu nárazu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN ISO 7432 (643151) - květen 2022 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Zkušební metody pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 12099 (643152) - červenec 1998

Plastové potrubní systémy - Materiály a komponenty z polyethylénu - Stanovení obsahu těkavých látek

125 Kč

ČSN EN 12119 (643154) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z polyethylenu (PE) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti teplotním cyklům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1680 (643155) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily pro polyethylenové potrubní systémy - Stanovení netěsnosti před a po ohybu zkušebním mechanismem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 917 (643156) - červenec 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení odolnosti vnitřním přetlakem a vodotěsnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1704 (643157) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení odolnosti celistvosti ventilů opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1716 (643158) - červen 1998

Plastové potrubní systémy - Polyethylenové (PE) navrtávací objímky s paralelním vývodem - Stanovení rázové odolnosti navrtávací objímky s paralelním vývodem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 12095 (643159) - červenec 1998

Plastové potrubní systémy - Konzoly pro okapové svody - Stanovení pevnosti konzoly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN ISO 8533 (643160) - březen 2020 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 12100 (643162) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Polyethylenové (PE) ventily - Stanovení odolnosti ohybu mezi podpěrami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 12106 (643163) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Trubky z polyethylenu (PE) - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku po promáčknutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 17778 (643164) - říjen 2015

Plastové potrubní systémy - Tvarovky, ventily a příslušenství - Stanovení závislosti tlakové ztráty na průtoku plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12118 (643165) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Stanovení obsahu vlhkosti v plastech coulometrickou metodou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN P CEN/TS 14578 (643167) - červen 2014

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1852-1 +A1 (643168) - květen 2023 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

350 Kč

ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) - červenec 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN ISO 13783 (643170) - květen 1999

Plastové potrubní systémy - Dvouhrdlové osově namáhané spojky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení těsnosti a pevnosti působením ohybu a vnitřního přetlaku

190 Kč

ČSN ISO 10471 (643171) - leden 2019 aktuální vydání

Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1401-1 +A1 (643172) - listopad 2023 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

440 Kč

ČSN P CEN/TS 1401-2 (643172) - srpen 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN ISO 13760 (643174) - červen 1999

Plastové tlakové trubky pro dopravu tekutin v podzemí - Minerovo pravidlo - Metoda výpočtu kumulativního poškození

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN ISO 19220 (643175) - květen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1566-1 (643176) - červen 2023 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 1566-2 (643176) - duben 2024 nové vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1905 (643177) - listopad 1999

Plastové potrubní systémy - Trubky, tvarovky a materiál z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení obsahu PVC na základě celkového obsahu chlóru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 13262 (643179) - duben 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1329-1 (643180) - červenec 2021 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

440 Kč

ČSN P CEN/TS 1329-2 (643180) - prosinec 2021 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 1451-1 (643181) - červenec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

460 Kč

ČSN P CEN/TS 1451-2 (643181) - červenec 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN ISO 13056 (643182) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Systémy pro horkou a studenou vodu - Stanovení těsnosti za podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19892 (643183) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19893 (643184) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1452-1 (643185) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN ISO 1452-2 (643185) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.10t

360 Kč

ČSN EN ISO 1452-3 (643185) - květen 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky

440 Kč

ČSN EN ISO 1452-4 (643185) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 4: Ventily

230 Kč

ČSN EN ISO 1452-5 (643185) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1452-7 (643185) - září 2014

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 7: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 1519-1 (643186) - září 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.21t

370 Kč

ČSN P CEN/TS 1519-2 (643186) - květen 2021 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1455-1 (643187) - červen 2023 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 1455-2 (643187) - duben 2024 nové vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI ISO/TR 4191 (643188) - červenec 2015

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci

440 Kč

ČSN EN ISO 13844 (643189) - září 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky - Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13845 (643190) - srpen 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro tlakové trubky z termoplastů - Stanovení těsnosti vnitřním přetlakem při úhlovém vychýlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1453-1 (643191) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

370 Kč

ČSN P CEN/TS 1453-2 (643191) - prosinec 2017

Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod na prokazování shody

230 Kč

ČSN EN 12200-1 (643193) - říjen 2016 aktuální vydání

Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 12200-2 (643193) - srpen 2017

Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13846 (643194) - červenec 2001

Plastové potrubní systémy - Součásti a spoje osově namáhané a bez osového namáhání pro tlakové potrubní systémy z termoplastů - Stanovení dlouhodobé těsnosti vnitřním přetlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

TNI CEN/TR 13801 (643197) - únor 2015

Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace

440 Kč

TNI CEN/TR 12108 (643198) - červenec 2013

Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov

340 Kč

ČSN P CEN/TS 1046 (643199) - červenec 2023

Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Gravitační a tlakové systémy mimo stavební konstrukce - Instalace v rýze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo