ČSN ISO 8483 (643141) Aktuální vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů

ČSN ISO 8483 Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů plastových potrub-ních systémů pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi nebo nadzemní, vyro-bené z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP). Tato norma je použitelná pro tento typ spoje a zahr-nuje metody zkoušení pro ověření jeho konstrukce. Předpokládá, že spoj samotný může nebo nemusí být vystaven působení osového namáhání.
Zkoušky popsané podrobně v 9.2, 9.4 až 9.6 včetně jsou použitelné pro šroubové přírubové spoje, které jsou určeny pro uložení do země nebo nad zemí. Zkoušky ohybem podle 9.3 se používají pro ověření konstrukce, při které jsou spoje určené pro použití při aplikacích v zemi nebo jsou určené k použití při určitých nadzemních aplikacích, pro které je možné tyto zkoušky považovat za vhodné.
Tyto zkušební postupy jsou použitelné pro spoje trubek a tvarovek všech jmenovitých průměrů s výjimkou zkušebních postupů podle 9.3. Zkoušky uvedené v 9.3 jsou použitelné pro vyhodnocení spojů mezi trubkami a tvarovkami do DN 600 včetně. Zkoušky jsou použitelné pro hodnocení spojů pro rozvod kapalin při teplotách uvedených v odpovídajících předmětových normách.
Zkušební postupy v tomto dokumentu poškozují zkušební vzorek, který po těchto zkouškách není vhodný pro opakované použití. Postup zkoušky je určen pouze pro účely zkoušek typu.
Tento dokument je použitelný pouze pro spoje a specifikuje metody zkoušení pro ověření jeho konstrukce.

Označení ČSN ISO 8483 (643141)
Katalogové číslo 509808
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135098088
Tato norma nahradila ČSN ISO 8483 +Amd. 1 (643141) z září 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)