ČSN ISO 8533 (643160) Nové vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů

ČSN ISO 8533 Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí metody zkoušení lepených nebo laminovaných spojů plastových potrubních systémů pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě vyrobené z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP). Tato norma se používá pouze pro spoje a zahrnuje metody zkoušení pro ověření jejich konstrukce. Lze předpokládat, že spoje jsou nebo nejsou vystaveny osovému namáhání.
Zkoušky popsané podrobně v 9.2, 9.4 až 9.6 včetně jsou použitelné pro lepené nebo laminované spoje, které jsou určeny pro uložení do země nebo nad zemí. Zkoušky ohybem podle 9.3 se používají pro ověření konstruk-ce, při které jsou spoje určené pro použití při aplikacích v zemi nebo jsou určené k použití při určitých nadzem-ních aplikacích, pro které je možné tyto zkoušky považovat za vhodné.
Tyto zkušební postupy jsou použitelné pro spoje trubek a tvarovek všech jmenovitých průměrů s výjimkou zkušebních postupů podle 9.3. Zkoušky uvedené v 9.3 jsou použitelné pro vyhodnocení spojů mezi trubkami a tvarovkami do DN 600 včetně. Zkoušky jsou použitelné pro hodnocení spojů pro rozvod kapalin při teplotách uvedených v odpovídajících předmětových normách.
Zkušební postupy v tomto dokumentu poškozují zkušební vzorek, který po těchto zkouškách není vhodný pro opakované použití. Postup zkoušky je určen pouze pro účely zkoušek typu.
Tento dokument je použitelný pouze pro spoje a specifikuje metody zkoušení pro ověření jeho konstrukce.

Označení ČSN ISO 8533 (643160)
Katalogové číslo 509809
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135098095
Tato norma nahradila ČSN ISO 8533 +Amd. 1 (643160) z září 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)