ČSN EN ISO 1167-4 (643124) Aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav

ČSN EN ISO 1167-4 Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ČSN EN ISO 1167 specifikuje postup přípravy jak sestav s osovým namáháním, tak sestav bez osového namáhání, pro stanovení jejich odolnosti proti vnitřnímu hydrostatickému přetlaku podle ČSN EN ISO 1167-1.
Zkušební tělesa, sestávající ze zvolených trubek, tvarovek, ventilů, spojených svařovanými nebo lepenými spoji tak, že vytvoří sestavu odolnou tlaku, se kondicionují při stanovené zkušební teplotě a poté se tato zkušební tělesa vystaví podle ČSN EN ISO 1167-1 vnitřnímu hydrostatickému přetlaku po stanovenou dobu nebo do porušení zkušebního tělesa (zkušebních těles).

Označení ČSN EN ISO 1167-4 (643124)
Katalogové číslo 82677
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2009
Datum účinnosti 1. 3. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963826776
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 1167-4 (643124) z dubna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 1167-1 (643124)
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecná metoda

ČSN EN ISO 1167-2 (643124)
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek

ČSN EN ISO 1167-3 (643124)
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)