ČSN EN ISO 1167-3 (643124) Aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)

ČSN EN ISO 1167-3 Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ČSN EN ISO 1167 specifikuje postup přípravy součástí, tj. tvarovek a ventilů pro stanovení jejich odolnosti proti vnitřnímu hydrostatickému přetlaku podle ČSN EN ISO 1167-1.
Polyolefinové tvarovky pro svařování na tupo, elektrosvařování a polyfúzní svařování se obvykle zkoušejí jako sestava a jsou zahrnuty pod ČSN EN ISO 1167-4.
Na zkušební tělesa, z nichž každé obsahuje vlastní součást s vhodným těsnicím prostředkem nebo sestavu trubka-součást se namontují koncové uzávěry nebo alternativní prostředky, čímž se získá nepropustná sestava zkušebního tělesa. Po kondicionování při stanovené zkušební teplotě se tato zkušební tělesa vystaví podle ČSN EN ISO 1167-1 vnitřnímu hydrostatickému přetlaku po stanovenou dobu nebo do porušení zkušebního tělesa (zkušebních těles).

Označení ČSN EN ISO 1167-3 (643124)
Katalogové číslo 82683
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2009
Datum účinnosti 1. 2. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963826837
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 1167-3 (643124) z dubna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 1167-1 (643124)
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecná metoda

ČSN EN ISO 1167-2 (643124)
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek

ČSN EN ISO 1167-4 (643124)
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav