ČSN EN ISO 13477 (643107) Aktuální vydání

Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku v ustáleném stavu (zkouška S4)

ČSN EN ISO 13477 Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku v ustáleném stavu (zkouška S4)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Jedná se o jednu z metod zkoušení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) u plastových trubek na které působí vnitřní přetlak. Tato norma specifikuje postup zkoušky v malém měřítku (S4), kterou se zjišťuje zastavení nebo šíření trhliny, iniciované na trubce z termoplastů při předepsané teplotě a vnitřním přetlaku.
Při zkoušce podle S4 rychlá dekomprese před šířící se trhlinou je zpožďována vnitřními přepážkami a vnější klecí, která zabraňuje rozšiřování zkušební trubky na koncích praskliny. Napětí na špičce trhliny se udržuje na úrovni blížící se obvodovému napětí vyvolanému vnitřním přetlakem. Tímto postupem se dosáhne ustáleného stavu RCP v krátkém vzorku trubky při nižších tlacích než jaké jsou nutné k dosažení šíření trhliny v téže trubce při zkoušce v plném měřítku (FST). Z řady zkoušek je možné stanovit kritický tlak, kritické obvodové napětí nebo kritickou teplotu potřebnou k RCP.
Metoda je použitelná pro hodnocení trubek z termoplastů pro rozvody plynů nebo kapalin. V případě použití kapalin může být v trubce přítomen také vzduch.

Označení ČSN EN ISO 13477 (643107)
Katalogové číslo 83432
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2009
Datum účinnosti 1. 6. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963834320
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 13477 (643107) z září 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)