Třída 6406 - Zkoušení plastů a výrobků z plastů

Zobrazit obsah třídy 64 - Plasty

ČSN 64 0600 (640600) - leden 1993

Plasty. Stanovení přilnavosti fólií a plošných materiálů po stlačení

65 Kč

ČSN EN ISO 6383-1 (640601) - červenec 2016

Plasty - Fólie a desky - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání - Část 1: Metoda trouser

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 527-1 (640604) - duben 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy

340 Kč

ČSN EN ISO 527-2 (640604) - říjen 2012 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

230 Kč

ČSN EN ISO 527-3 (640604) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky

190 Kč

ČSN EN ISO 527-4 (640604) - červenec 1998

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 527-5 (640604) - leden 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 604 (640606) - duben 2004 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tlakových vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 178 (640607) - listopad 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení ohybových vlastností

350 Kč

ČSN 64 0609 (640609) - říjen 1977

Zkoušení plastů. Stanovení smrštění smrštitelných fólií

125 Kč

ČSN 64 0610 (640610) - červen 1977

Zkoušení plastů. Stanovení rozměrové stálosti fólií

125 Kč

ČSN EN ISO 179-1 (640612) - prosinec 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN EN ISO 179-2 (640612) - leden 2021 nové vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN ISO 6383-2 (640613) - květen 1995

Plasty. Fólie. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 2: Elmendorfova metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 6.95, Z1 11.04t

222 Kč

ČSN EN ISO 13802 (640614) - prosinec 2015 aktuální vydání

Plasty - Ověřování zkušebních rázových strojů používajících rázové kyvadlo - Charpy, Izod a rázová houževnatost v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6721-1 (640615) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6721-2 (640615) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6721-3 (640615) - březen 1997

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 3: Ohybové knihy - Metoda rezonanční křivky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 180 (640616) - červenec 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou lzod

230 Kč

ČSN 64 0618 (640618) - listopad 1975

Zkoušení plastů. Únava při kmitavém namáhání

190 Kč

ČSN EN ISO 2039-1 (640619) - srpen 2003 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 1: Metoda vtlačením kuličky

190 Kč

ČSN EN ISO 2039-2 (640619) - duben 2000

Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost dle Rockwella

190 Kč

ČSN 64 0620 (640620) - říjen 1983

Plasty. Stanovení teploty křehnutí při ohybu

190 Kč

ČSN EN ISO 899-1 (640621) - červenec 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu

230 Kč

ČSN EN ISO 899-2 (640621) - leden 2004 aktuální vydání

Plasty - Stanovení krípového chování - Část 2: Kríp v ohybu při tříbodovém zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.15t

295 Kč

ČSN EN ISO 868 (640624) - říjen 2003 aktuální vydání

Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

190 Kč

ČSN EN ISO 21509 (640625) - leden 2016

Plasty a ebonit - Ověřování tvrdoměrů Shore

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8256 (640627) - duben 2005 aktuální vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti v tahu

340 Kč

ČSN EN ISO 6603-1 (640628) - prosinec 2000 aktuální vydání

Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN EN ISO 6603-2 (640628) - srpen 2001 aktuální vydání

Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN 64 0662 (640662) - srpen 1973

Zkoušení plastů. Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vyztužených plastů

125 Kč

ČSN EN ISO 14130 (640663) - květen 1999

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení zdánlivé mezilaminární smykové pevnosti metodou krátkého nosníku

230 Kč

ČSN EN ISO 14125 (640664) - červen 1999

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.03t, A1 8.11t

485 Kč

ČSN EN ISO 14129 (640666) - červen 1999

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Tahová zkouška na ±45° laminátech pro stanovení křivky smykové napětí / smyková deformace, smykového modulu a smykové pevnosti v rovině

190 Kč

ČSN EN 17129 (640667) - červen 2019

Plastové kompozity vyztužené nekonečnými vlákny - Jednosměrně tažené tyče - Stanovení tahových vlastností rovnoběžně se směrem vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12114 (640672) - červen 1999

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení vytvrzovacích charakteristik

230 Kč

ČSN EN ISO 12115 (640673) - červen 1999

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy z reaktoplastů - Stanovení tekutosti, zrání a skladovatelnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11248 (640674) - leden 2000

Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Hodnocení krátkodobé odolnosti při zvýšených teplotách

125 Kč