ČSN EN ISO 899-1 (640621) Aktuální vydání

Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu

ČSN EN ISO 899-1 Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 250 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument předepisuje metodu stanovení krípu v tahu plastů ve tvaru standardních zkušebních těles za předepsaných podmínek, jako je předběžná úprava, teplota a vlhkost.
Metoda je vhodná pro tuhé a polotuhé nevyztužené, plněné a vlákny vyztužené plastové materiály v podobě zkušebních těles ve tvaru oboustranných lopatek tvářených přímo nebo připravených strojním opracováním z desek nebo výlisků.
Metoda je určena k získání údajů pro konstrukční účely, výzkum a vývoj. Údaje pro konstrukční účely vyžadují použití extenzometrů pro měření délky zkušebního tělesa. Údaje pro výzkumné účely a pro kontrolu kvality mo-hou využít změnu délky mezi čelistmi (nominální prodloužení).
Kríp v tahu se značně mění změnami v přípravě těles, jejich rozměrů a zkušebního prostředí. Tepelná historie zkušebního tělesa může rovněž mít velký vliv na jeho krípové chování (viz příloha A). V důsledku toho musí být uvedené faktory pečlivě sledovány při požadavku přesných srovnatelných výsledků.
Pokud jsou vlastnosti krípu v tahu využívány pro konstrukční účely, mají být příslušné plasty hodnoceny v širokém rozsahu napětí, časů a v různých prostředích.

Označení ČSN EN ISO 899-1 (640621)
Katalogové číslo 505281
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2018
Datum účinnosti 1. 8. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135052813
Změny a opravy Oprava 1 7.21t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 899-1 (640621) z ledna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 899-2 (640621)
Plasty - Stanovení krípového chování - Část 2: Kríp v ohybu při tříbodovém zatížení

foo